Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuli 2011. a määruse nr 72 „Väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kord ning väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kontrollaktile kantavate andmete loetelu” ja 10. aprilli 2014. a määruse nr 29 „Väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva ja jeti registreerimise eeskiri” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.02.2019
Avaldamismärge:RT I, 12.02.2019, 7

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuli 2011. a määruse nr 72 „Väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kord ning väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kontrollaktile kantavate andmete loetelu” ja 10. aprilli 2014. a määruse nr 29 „Väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva ja jeti registreerimise eeskiri” muutmine

Vastu võetud 07.02.2019 nr 15

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 351 lõike 6, § 352 lõike 5 ja § 36 lõike 10 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuli 2011. a määruse nr 72 „Väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kord ning väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kontrollaktile kantavate andmete loetelu” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuli 2011. a määruse nr 72 „Väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kord ning väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kontrollaktile kantavate andmete loetelu” § 5 punkt 17 ja § 6 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprilli 2014. a määruse nr 29 „Väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva ja jeti registreerimise eeskiri” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprilli 2014. a määruses nr 29 „Väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva ja jeti registreerimise eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 14 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 3 lõike 5 punktis 4 asendatakse sõnad „või selle puudumisel ehitusaasta” sõnadega „selle olemasolul”;

3) määruse lisad 1‒3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa 1 Väikelaeva registreerimistunnistus

Lisa 2 Alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimistunnistus

Lisa 3 Jeti registreerimistunnistus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json