Teksti suurus:

Siseministri 18. detsembri 2015. a määruse nr 74 „Kodakondsuse seaduses sätestatud menetlustes esitatavate andmete ja dokumentide loetelu” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 12.02.2020, 15

Siseministri 18. detsembri 2015. a määruse nr 74 „Kodakondsuse seaduses sätestatud menetlustes esitatavate andmete ja dokumentide loetelu” muutmine

Vastu võetud 10.02.2020 nr 4

Määrus kehtestatakse kodakondsuse seaduse § 15 lõike 1 alusel.

Siseministri 18. detsembri 2015. a määruses nr 74 „Kodakondsuse seaduses sätestatud menetlustes esitatavate andmete ja dokumentide loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „alla 15-aastasele”;

2) määrust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

§ 71. Alaealisele Eesti kodakondsuse saamise taotlemisel esitatavad dokumendid

Alaealisele Eesti kodakondsuse saamise taotlemisel kodakondsuse seaduse § 13 lõike 41 alusel esitatavad dokumendid:
1) taotlus;
2) foto;
3) dokument, mis tõendab, et alaealise vanem või vanavanem elas Eestis 1991. aasta 20. augusti seisuga.”.

Mart Helme
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json