Teksti suurus:

Siseministri 27. novembri 2017. aasta määruse nr 42 „Rahapesu andmebüroole esitatava teate sisu ja vorm ning teate esitamise juhend” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 12.02.2020, 16

Siseministri 27. novembri 2017. aasta määruse nr 42 „Rahapesu andmebüroole esitatava teate sisu ja vorm ning teate esitamise juhend” muutmine

Vastu võetud 10.02.2020 nr 5

Määrus kehtestatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 50 lõike 4 ja rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 21 lõike 5 alusel.

Siseministri 27. novembri 2017. aasta määruse nr 42 „Rahapesu andmebüroole esitatava teate sisu ja vorm ning teate esitamise juhend” preambulis asendatakse number „13” numbriga „21”.

Mart Helme
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json