Teksti suurus:

Keskkonnaministri 04.07.2016. a määruse nr 22 „Toetuse andmise tingimused meetme „Ettevõtete ressursitõhusus“ tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine“ jaoks avatud taotlemise korral“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 12.03.2019, 3

Keskkonnaministri 04.07.2016. a määruse nr 22 „Toetuse andmise tingimused meetme „Ettevõtete ressursitõhusus“ tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine“ jaoks avatud taotlemise korral“ muutmine

Vastu võetud 05.03.2019 nr 9

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Keskkonnaministri 04.07.2016. a määruses nr 22 „Toetuse andmise tingimused meetme „Ettevõtete ressursitõhusus“ tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine“ jaoks avatud taotlemise korral“ tehakse järgmised muudatused:
1) Paragrahv 9 lõiget 3 täiendatakse pärast lauseosa „lõikes 2“ lauseosaga „punktis 1";
2) Paragrahv 9 lõiget 4 täiendatakse pärast lauseosa „lõikes 2" lauseosaga „punktis 3";
3) Paragrahv 9 lõiget 5 täiendatakse pärast lauseosa "lõikes 2" lauseosaga "punktis 2";
4) Paragrahv 9 lg 6 tunnistatakse kehtetuks;
5) Paragrahv 12 lõike 1 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks;
6) Paragrahv 12 lõike 2 punktid 7-8 tunnistatakse kehtetuks.

Siim Kiisler
Minister

Meelis Münt
Kantsler

/otsingu_soovitused.json