Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 10. mai 2018. a määruse nr 38 „Riiklike haridusstipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 12.03.2019, 8

Vabariigi Valitsuse 10. mai 2018. a määruse nr 38 „Riiklike haridusstipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 07.03.2019 nr 17

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 351 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 10. mai 2018. a määruses nr 38 „Riiklike haridusstipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 12 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „§ 11 lõigetes 1 ja 4” tekstiosaga „§ 11 lõigetes 1 ja 3”.

Jüri Ratas
Peaminister

Mailis Reps
Haridus- ja teadusminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json