Teksti suurus:

Juhtumiplaanis sisalduvate andmete loetelu

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.03.2019, 48

Juhtumiplaanis sisalduvate andmete loetelu

Vastu võetud 09.02.2016 nr 10
RT I, 11.02.2016, 20
jõustumine 14.02.2016, rakendatakse alates 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.03.2019RT I, 12.03.2019, 4115.03.2019

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 9 lõike 6 alusel

§ 1.   Juhtumiplaanis sisalduvate andmete loetelu

  (1) Juhtumiplaan sisaldab järgmisi üldandmeid:
  1) juhtumiplaani number;
  2) juhtumit korraldava kohaliku omavalitsuse üksuse või muu asutuse nimi, aadress ja kontaktandmed;
  3) juhtumiplaani koostamise eest vastutava spetsialisti nimi ja kontaktandmed;
  4) isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress ja kontaktandmed;
  5) seadusliku esindaja korral esinduse alus, esindaja nimi, isikukood ja kontaktandmed.

  (2) Juhtumiplaan sisaldab järgmisi abivajaduse andmeid:
  1) andmed isiku suhete kohta sotsiaalvõrgustikuga;
  2) andmed isiku majandusliku olukorra kohta;
  3) andmed isiku eluaseme ja elukeskkonna kohta;
  4) andmed isiku terviseseisundi ja toimetuleku kohta;
  5) andmed isiku sotsiaalse seisundi, sealhulgas töötamise ja õppimise kohta;
  6) andmed isiku töötamise, õppimise ja ühiskonnaelus osalemist takistavate probleemide kohta;
  7) andmed isiku töötamise, õppimise ja ühiskonnaelus osalemist toetavate ressursside kohta;
  8) andmed varasemate hindamiste kohta.

  (3) Juhtumiplaan sisaldab järgmisi tegevuskava andmeid:
  1) juhtumi tegevuskava eesmärgid;
  2) tegevuskava eesmärkide saavutamist takistavad tegurid;
  3) tegevuskava eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused ja teenused;
  4) tegevuste elluviimise eest vastutajad;
  5) tegevuskava elluviimise aeg;
  6) tegevuskava täitmise hindamise aeg ja tulemus;
  7) soovitused edasiseks tegevuseks.

  (31) Lapse juhtumiplaanile lisatakse selgitus, kuidas on last kasvatavat isikut teavitatud ning kuidas on last kasvatav isik kaasatud lapse juhtumi menetlemisse.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

  (4) [Kehtetu - RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2016. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json