Teksti suurus:

Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende esitamise tingimused ja kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT I, 12.03.2019, 67

Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende esitamise tingimused ja kord
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

Vastu võetud 17.09.2008 nr 53
RTL 2008, 78, 1098
jõustumine 26.09.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.08.2010RT I 2010, 57, 38221.08.2010
27.06.2014RT I, 04.07.2014, 307.07.2014
28.10.2014RT I, 31.10.2014, 503.11.2014
08.04.2015RT I, 14.04.2015, 617.04.2015
15.06.2016RT I, 22.06.2016, 2001.07.2016
20.06.2018RT I, 28.06.2018, 401.07.2018
05.03.2019RT I, 12.03.2019, 4115.03.2019

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lõike 2 alusel.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende esitamise tingimused ja kord.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

§ 2.   Tervise infosüsteemi edastatavad dokumendid

  (1) Tervise infosüsteemi edastatakse andmed patsiendile osutatud tervishoiuteenuse kohta ning tervishoiu juhtimiseks, sealhulgas seaduse alusel asutatud tervislikku seisundit kajastavate registrite pidamiseks.

  (2) Patsiendile osutatud tervishoiuteenuse kohta edastatakse tervise infosüsteemi järgmised dokumendid (edaspidi nimetatud dokumendid):
  1) ambulatoorne epikriis;
  2) statsionaarne epikriis;
  3) uuringu, protseduuri ja analüüsi saatekiri;
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]
  4) saatekirja vastus;
  5) ambulatoorse haigusjuhtumi avamise teatis;
  6) statsionaarse haigusjuhtumi avamise teatis;
  7) ambulatoorse haigusjuhtumi lõpetamise teatis;
  8) statsionaarse haigusjuhtumi lõpetamise teatis;
  9) arengu hindamise teatis;
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]
  10) immuniseerimise teatis;
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]
  11) [kehtetu - RT I, 22.06.2016, 20 - jõust. 01.07.2016]
  12) läbivaatuse teatis;
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]
  13) nõustamise teatis;
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]
  14) kasvamise teatis;
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]
  15) kiirabikaart;
[RT I, 04.07.2014, 3 - jõust. 07.07.2014]
  16) hambaravikaart;
[RT I, 04.07.2014, 3 - jõust. 07.07.2014]
  17) tervisdeklaratsioon;
[RT I, 04.07.2014, 3 - jõust. 07.07.2014]
  18) tervisetõend;
[RT I, 04.07.2014, 3 - jõust. 07.07.2014]
  19) ambulatoorse teenuse, sealhulgas e-konsultatsiooni saatekiri;
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]
  20) surmateatis;
[RT I, 28.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]
  21) surma põhjuse teatis;
[RT I, 28.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]
  22) perinataalsurma põhjuse teatis;
[RT I, 28.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]
  23) iseseisva statsionaarse õendusabi ja koduõenduse saatekiri;
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]
  24) statsionaarse teenuse ja päevaravi (edaspidi haiglaravi) saatekiri.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

§ 3.   Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud

  (1) Ambulatoorse epikriisi andmekoosseis on toodud määruse lisas 1.

  (2) Statsionaarse epikriisi andmekoosseis on toodud määruse lisas 2.

  (3) Uuringu, protseduuri ja analüüsi saatekirja andmekoosseis on toodud määruse lisas 3.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

  (4) Saatekirja vastuse andmekoosseis on toodud määruse lisas 4.

  (5) Ambulatoorse haigusjuhtumi avamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 5.

  (6) Statsionaarse haigusjuhtumi avamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 6.

  (7) Ambulatoorse haigusjuhtumi lõpetamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 7.

  (8) Statsionaarse haigusjuhtumi lõpetamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 8.

  (9) Arengu hindamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 9.
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]

  (10) Immuniseerimise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 10.
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]

  (11) [Kehtetu - RT I, 22.06.2016, 20 - jõust. 01.07.2016]

  (12) Läbivaatuse teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 12.
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]

  (13) Nõustamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 13.
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]

  (14) Kasvamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 14.
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]

  (15) Kiirabikaardi andmekoosseis on toodud määruse lisas 15.
[RT I, 14.04.2015, 6 - jõust. 17.04.2015]

  (16) Hambaravikaardi andmekoosseis on toodud määruse lisas 16.
[RT I, 04.07.2014, 3 - jõust. 07.07.2014]

  (17) Tervisedeklaratsiooni andmekoosseis on toodud määruse lisas 17.
[RT I, 04.07.2014, 3 - jõust. 07.07.2014]

  (18) Tervisetõendi andmekoosseis on toodud määruse lisas 18.
[RT I, 04.07.2014, 3 - jõust. 07.07.2014]

  (19) Ambulatoorse teenuse, sealhulgas e-konsultatsiooni saatekirja andmekoosseis on toodud määruse lisas 19.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

  (20) Surmateatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 20.
[RT I, 28.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]

  (21) Surma põhjuse teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 21.
[RT I, 28.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]

  (22) Perinataalsurma põhjuse teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 22.
[RT I, 28.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]

  (23) Iseseisva statsionaarse õendusabi ja koduõenduse saatekirja andmekoosseis on toodud määruse lisas 23.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

  (24) Haiglaravi saatekirja andmekoosseis on toodud määruse lisas 24.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

§ 4.   Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide säilitamise tingimused ja kord

  [Kehtetu - RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2009. a.

  (2) Ambulatoorse epikriisi, ambulatoorse haigusjuhtumi avamise teatise ja ambulatoorse haigusjuhtumi lõpetamise teatise esitavad tervise infosüsteemi:
  1) üldarstiabi osutajad alates 1. jaanuarist 2009. a ning
  2) eriarstiabi osutajad hiljemalt 1. jaanuarist 2010. a.

  (3) Statsionaarse epikriisi, statsionaarse haigusjuhtumi avamise teatise ja statsionaarse haigusjuhtumi lõpetamise teatise esitavad haiglad tervise infosüsteemi alates 1. jaanuarist 2009. a.

  (4) Saatekirja esitavad tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi alates 1. jaanuarist 2009. a ning saatekirja vastuse hiljemalt 1. jaanuarist 2010. a.

  (5) Paragrahvi 2 lõike 2 punktides 9–14 nimetatud teatise esitavad lastele ja noorukitele kuni 19-aastaseks saamiseni tervisekontrolli läbi viinud tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi hiljemalt 1. jaanuarist 2012. a.
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]

  (6) Paragrahvi 2 lõike 2 punktis 16 nimetatud hambaravikaarti esitavad tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi hiljemalt 1. juulist 2015. a.
[RT I, 04.07.2014, 3 - jõust. 07.07.2014]

  (7) Paragrahvi 2 lõike 2 punktides 23 ja 24 nimetatud iseseisva statsionaarse õendusabi ja koduõenduse saatekirja ning haiglaravi saatekirja esitavad tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi hiljemalt 1. jaanuarist 2021. a.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

Lisa 1 Ambulatoorse epikriisi andmekoosseis
[RT I, 28.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]

Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis
[RT I, 28.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]

Lisa 3 Uuringu, protseduuri ja analüüsi saatekirja andmekoosseis
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

Lisa 4 Saatekirja vastuse andmekoosseis
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

Lisa 5 Ambulatoorse haigusjuhtumi avamise teatise andmekoosseis

Lisa 6 Statsionaarse haigusjuhtumi avamise teatise andmekoosseis

Lisa 7 Ambulatoorse haigusjuhtumi lõpetamise teatise andmekoosseis

Lisa 8 Statsionaarse haigusjuhtumi lõpetamise teatise andmekoosseis

Lisa 9 Arengu hindamise teatise andmekoosseis

Lisa 10 Immuniseerimise teatise andmekoosseis
[RT I, 22.06.2016, 20 - jõust. 01.07.2016]
14.05.2019 15:25
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, eemaldatud lisa 10 punkti 5 alapunkti 5.2. tekstist läbikriipsutatud sõna „suhtes“, Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.

Lisa 11
[Kehtetu - RT I, 22.06.2016, 20 - jõust. 01.07.2016]

Lisa 12 Läbivaatuse teatise andmekoosseis

Lisa 13 Nõustamise teatise andmekoosseis

Lisa 14 Kasvamise teatise andmekoosseis

Lisa 15 Kiirabikaardi andmekoosseis
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

Lisa 16 Hambaravikaart
[RT I, 22.06.2016, 20 - jõust. 01.07.2016]

Lisa 17 Tervisedeklaratsioon
[RT I, 22.06.2016, 20 - jõust. 01.07.2016]

Lisa 18 Tervisetõend
[RT I, 04.07.2014, 3 - jõust. 07.07.2014]

Lisa 19 Ambulatoorse teenuse, sealhulgas e-konsultatsiooni saatekirja andmekoosseis
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

Lisa 20 Surmateatise andmekoosseis
[RT I, 28.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]

Lisa 21 Surma põhjuse teatise andmekoosseis
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

Lisa 22 Perinataalsurma põhjuse teatise andmekoosseis
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

Lisa 23 Iseseisva statsionaarse õendusabi ja koduõenduse saatekirja andmekoosseis
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

Lisa 24 Haiglaravi saatekirja andmekoosseis
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

/otsingu_soovitused.json