Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 7. novembri 2014. a määruse nr 95 „Meretöötunnistuse, meretöönõuetele vastavuse deklaratsiooni, ajutise meretöötunnistuse ja kalandustöötunnistuse vorm” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.03.2020
Avaldamismärge:RT I, 12.03.2020, 1

Majandus- ja taristuministri 7. novembri 2014. a määruse nr 95 „Meretöötunnistuse, meretöönõuetele vastavuse deklaratsiooni, ajutise meretöötunnistuse ja kalandustöötunnistuse vorm” muutmine

Vastu võetud 10.03.2020 nr 4

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 1117 lõike 2 alusel.

Majandus- ja taristuministri 7. novembri 2014. a määruse nr 95 „Meretöötunnistuse, meretöönõuetele vastavuse deklaratsiooni, ajutise meretöötunnistuse ja kalandustöötunnistuse vorm” lisad 1 ja 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa 1 Meretöötunnistuse vorm

Lisa 2 Meretöönõuetele vastavuse deklaratsiooni vorm

/otsingu_soovitused.json