Teksti suurus:

Keskkonnaministri 28. mai 2013. a määruse nr 32 „Jahieeskiri” ja keskkonnaministri 28. mai 2004. a määruse nr 56 „III kaitsekategooria loomaliikide nimekiri, kuhu kuuluva liigi isendi surmamine väljaspool liigi kaitseks piiritletud ala on lubatud” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kliimaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.03.2024
Avaldamismärge:RT I, 12.03.2024, 15

Keskkonnaministri 28. mai 2013. a määruse nr 32 „Jahieeskiri” ja keskkonnaministri 28. mai 2004. a määruse nr 56 „III kaitsekategooria loomaliikide nimekiri, kuhu kuuluva liigi isendi surmamine väljaspool liigi kaitseks piiritletud ala on lubatud” muutmine

Vastu võetud 08.03.2024 nr 17

Määrus kehtestatakse jahiseaduse § 4 lõike 3 ja § 24 lõike 3 alusel ning looduskaitseseaduse § 55 lõike 9 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 28. mai 2013. a määruse nr 32 „Jahieeskiri” muutmine

Keskkonnaministri 28. mai 2013. a määruses nr 32 „Jahieeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Partlastele (viupardile, rääkspardile, piilpardile, sinikael-pardile, luitsnokk-pardile, mustvaerale, sõtkale) ning kajakalistele (naerukajakale, kalakajakale, hõbekajakale, merikajakale) võib pidada peibutus- või varitsus- või hiilimisjahti ning jahti jahikoeraga, välja arvatud FCI (Fédération Cynologique Internationale) 6. rühma kuuluva jahikoeraga, ning arvukuse reguleerimise eesmärgil jahti kajakalistele kastlõksu või varesemõrraga 20. augustist 31. oktoobrini.

(3) Partlastele ja kajakalistele võib pidada jahti lõikes 2 nimetatud jahipidamisviise ja -vahendeid kasutades merel, Narva veehoidlal, Võrtsjärvel, Peipsi ja Pihkva järvel 20. augustist 30. novembrini.”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Suur-laukhanele, kanada laglele ja valgepõsk-laglele võib pidada hiilimis- või varitsusjahti 15. märtsist 31. maini nende lindude tekitatud põllukahjustustega põllumassiividel kahjustuste vältimise eesmärgil Keskkonnaameti loal, milles määratakse lubatud küttimismahud liikide kaupa, kohustuslikud küttimisandmed ning vajaduse korral muud tingimused.”;

3) paragrahvi 4 lõike 11 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

4) määruse lisa punktid 23, 24, 27, 32, 35 ja 36 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Keskkonnaministri 28. mai 2004. a määruse nr 56 „III kaitsekategooria loomaliikide nimekiri, kuhu kuuluva liigi isendi surmamine väljaspool liigi kaitseks piiritletud ala on lubatud” muutmine

Keskkonnaministri 28. mai 2004. a määruse nr 56 „III kaitsekategooria loomaliikide nimekiri, kuhu kuuluva liigi isendi surmamine väljaspool liigi kaitseks piiritletud ala on lubatud” § 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

Kristen Michal
Minister

Keit Kasemets
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json