Teksti suurus:

Maa-ameti struktuur ja teenistujate koosseis

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:RT I, 12.04.2011, 4

Maa-ameti struktuur ja teenistujate koosseis

Vastu võetud 05.04.2011 nr 21

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 49 lõike 1 punktide 10 ja 11 ning „Avaliku teenistuse seaduse” § 10 lõike 4 alusel.

§ 1.  Maa-ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine

  Maa-ameti struktuur ja teenistujate koosseis kinnitatakse alljärgnevalt:

Struktuuriüksus ja ametinimetus

  Kohtade arv

Juhtkond

 

 

Peadirektor

  1

 

Peadirektori esimene asetäitja

  1

 

Peadirektori asetäitja

  2

 

Siseaudiitor

  1

 

Nõunik

  8

 

Kokku

 

  13

Eelarve- ja finantsosakond

 

 

Juhataja-pearaamatupidaja

  1

 

Pearaamatupidaja asetäitja

  1

 

Peaspetsialist

  2

 

Finants analüütik

  1

 

Kokku

 

    5

Õigusosakond

 

 

Juhataja

  1

 

Jurist

  7

 

Kokku

 

    8

Üldosakond

 

 

Juhataja

  1

 

Personalijuht

  1

 

Nõunik

  2

 

Arhivaar

  1

 

Peaspetsialist

  1

 

Kantselei

 

 

Juhataja

  1

 

Nõunik

  1

 

Peaspetsialist

  1

 

Vanemspetsialist

  1

 

Juhiabi

  1

 

Kokku

 

  11

Haldusosakond

 

 

Juhataja

  1

 

Juhataja asetäitja

  1

 

Vanemspetsialist

  1

 

Peaspetsialist

  4

 

Haldustöötaja

  1

 

Kokku

 

    8

Planeeringute osakond

 

 

Juhataja

  1

 

Juhataja asetäitja

  1

 

Nõunik

  2

 

Peaspetsialist

  6

 

Kokku

 

  10

Kinnisvara haldamise osakond

 

 

Juhataja

  1

 

Juhataja asetäitja

  1

 

Kinnisvara valitsemise büroo

 

 

Juhataja

  1

 

Nõunik

  2

 

Peaspetsialist

15

 

Vanemspetsialist

  2

 

Kinnisvara omandamise büroo

 

 

Juhataja

  1

 

Nõunik

  2

 

Peaspetsialist

  5

 

Vanemspetsialist

  1

 

Riigivara arvestuse büroo

 

 

Juhataja

  1

 

Peaspetsialist

  2

 

Vanemspetsialist

  1

 

Kokku

 

  35

Maareformi osakond

 

 

Juhataja

  1

 

Juhataja asetäitja

  2

 

Nõunik

  6

 

Peaspetsialist

  9

 

Vanemspetsialist

  3

 

Kokku

 

  21

Infotehnoloogia osakond

 

 

Juhataja

  1

 

Juhataja asetäitja

  1

 

Peaspetsialist

  6

 

Kokku

 

    8

Geodeesia osakond

 

 

Juhataja

  1

 

Juhataja asetäitja

  1

 

Peaspetsialist

  8

 

Vanemspetsialist

  1

 

Kokku

 

  11

Fotogramm-meetria osakond

 

 

Juhataja

  1

 

Juhataja asetäitja

  1

 

Peaspetsialist

  8

 

Vanemspetsialist

  2

 

Kokku

 

  12

Kartograafia osakond

 

 

Juhataja

  1

 

Juhataja asetäitja

  1

 

Peaspetsialist

  9

 

Arhivaar-peaspetsialist

  1

 

Vanemspetsialist

  1

 

Kokku

 

  13

Geoloogia osakond

 

 

Juhataja

  1

 

Juhataja asetäitja

  1

 

Nõunik

  1

 

Peaspetsialist

  5

 

Vanemspetsialist

  4

 

Kokku

 

  12

Geoinformaatika osakond

 

 

Juhataja

  1

 

Juhataja asetäitja

  1

 

Ruumiandmete infrastruktuuri büroo

 

 

Juhataja

  1

 

Peaspetsialist

  2

 

Vanemspetsialist

  1

 

Topoandmete büroo

 

 

Juhataja

  1

 

Peaspetsialist

  8

 

Vanemspetsialist

  1

 

Geoinfosüsteemide büroo

 

 

Juhataja

  1

 

Peaspetsialist

  9

 

Ruumiandmeteenuste büroo

 

 

Juhataja

  1

 

Peaspetsialist

  2

 

Vanemspetsialist

  1

 

Kokku

 

  30

Kinnisvara hindamise osakond

 

 

Juhataja

  1

 

Peaspetsialist

  5

 

Kokku

 

    6

Aadressiandmete osakond

 

 

Juhataja

  1

 

Peaspetsialist

  5

 

Vanemspetsialist

  3

 

Kokku

 

    9

Maakatastri osakond

 

 

Juhataja

  1

 

Juhataja asetäitja

  1

 

Nõunik

  4

 

Vanemspetsialist

  1

 

Katastri andmetöötlusbüroo

 

 

Peaspetsialist

  3

 

Vanemspetsialist

  1

 

Katastriarhiivi büroo

 

 

Juhataja

  1

 

Peaspetsialist

  2

 

Vanemspetsialist

  8

 

Põhja regioon

 

 

Regiooni juht

  1

 

Tallinna katastribüroo

 

 

Peaspetsialist

  1

 

Vanemspetsialist

  2

 

Harju katastribüroo

 

 

Peaspetsialist

  1

 

Vanemspetsialist

  4

 

Järva katastribüroo

 

 

Peaspetsialist

  1

 

Vanemspetsialist

  3

 

Rapla katastribüroo

 

 

Peaspetsialist

  1

 

Vanemspetsialist

  3

 

Lääne regioon

 

 

Regiooni juht

  1

 

Hiiu katastribüroo

 

 

Peaspetsialist

  1

 

Vanemspetsialist

  1

 

Lääne katastribüroo

 

 

Peaspetsialist

  1

 

Vanemspetsialist

  3

 

Saare katastribüroo

 

 

Peaspetsialist

  1

 

Vanemspetsialist

  5

 

Pärnu katastribüroo

 

 

Peaspetsialist

  1

 

Vanemspetsialist

  4

 

Ida regioon

 

 

Regiooni juht

  1

 

Jõgeva katastribüroo

 

 

Peaspetsialist

  1

 

Vanemspetsialist

  2

 

Lääne-Viru katastribüroo

 

 

Peaspetsialist

  1

 

Vanemspetsialist

  2

 

Ida-Viru katastribüroo

 

 

Peaspetsialist

  1

 

Vanemspetsialist

  4

 

Lõuna regioon

 

 

Regiooni juht

  1

 

Tartu katastribüroo

 

 

Peaspetsialist

  1

 

Vanemspetsialist

  4

 

Valga katastribüroo

 

 

Peaspetsialist

  1

 

Vanemspetsialist

  2

 

Võru katastribüroo

 

 

Peaspetsialist

  1

 

Vanemspetsialist

  2

 

Põlva katastribüroo

 

 

Peaspetsialist

  1

 

Vanemspetsialist

  2

 

Viljandi katastribüroo

 

 

Peaspetsialist

  1

 

Vanemspetsialist

  2

 

Kokku

 

  87

Katastrimõõdistamise ja -kontrolli osakond

 

 

Juhataja

  1

 

Juhataja asetäitja

  1

 

Peaspetsialist

  8

 

Kokku

 

  10

Maa-ametis kokku

 

309

§ 2.  Rakendussätted

  (1) Keskkonnaministri 28. veebruari 2007. a määrus nr 17 „Maa-ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine” (RTL 2007, 21, 366; 65, 1166) tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Keskkonnaministri 16. märtsi 1999. a määrus nr 20 „Maa-ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine” (RTL 1999, 53, 708; 2002, 135, 1983) tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Käesolev määrus jõustub 1. juulil 2011. a.

Jaanus Tamkivi
Minister

Rita Annus
Kantsler

/otsingu_soovitused.json