Teksti suurus:

Teabe esitamise tähtaegade täpsustatud loetelu elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriate lõikes

Teabe esitamise tähtaegade täpsustatud loetelu elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriate lõikes - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.04.2011, 7

Teabe esitamise tähtaegade täpsustatud loetelu elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriate lõikes1

Vastu võetud 06.04.2011 nr 24

Määrus kehtestatakse „Jäätmeseaduse” § 265 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Jäätmeseaduse” § 25 lõike 3 punktis 4 nimetatud elektri- ja elektroonikaseadmete kasutajale teabe esitamise tähtaegade täpsustatud loetelu elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriate lõikes.

§ 2.  Elektroonikaromude jäätmekäitluskulude näitamine ja tähtajad

  Tootjad võivad näidata Vabariigi Valitsuse 20. aprilli 2009. a määruse nr 65 „Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad” lisas nimetatud 2.–10. kategooria elektri- ja elektroonikaseadmete müügi korral enne 13. augustit 2005. a turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete käitluskulusid eraldi seadme hinna ühe osana kuni 13. augustini 2012. a ja 1. kategooria elektri- ja elektroonikaseadmete müügi korral kuni 13. augustini 2014. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (ELT L 037, 13.02.2003, lk 24–39)

Jaanus Tamkivi
Minister

Rita Annus
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json