Teksti suurus:

Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruse nr 25 „Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2012
Avaldamismärge:RT I, 12.04.2012, 1

Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruse nr 25 „Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord” muutmine

Vastu võetud 05.04.2012 nr 15

Määrus kehtestatakse „Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse” § 491 lõike 15 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruses nr 25 „Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord” (RT I, 21.10.2011, 2) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 13 sõnastatakse järgmiselt:

§ 13. Määruse rakendamine

Määruse 2012. aasta 1. mail jõustunud muudatus ei mõjuta 2006. aasta 1. juulil jõustunud rahandusministri 12. aprilli 2006. a määrusega nr 25 „Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord” kehtestatud alkoholi maksumärgi kujundusele vastavate alkoholi maksumärkide kehtivust.”;

2) lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2012. aasta 1. mail.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json