Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 12.04.2019, 9

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 10.04.2019 nr 17

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 alusel.

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruses nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Harju maakonna Lääne-Harju valla Keila-Joa aleviku lahkmejooni muudetakse uue, Merenuka küla moodustamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 9.”;

2) määruse lisas 1 „Asustusüksuste nimistu” lisatakse Harju maakonna Lääne-Harju valla külade loetelu lahtrisse sõna „Meremõisa” järele sõna „Merenuka”;

3) määrust täiendatakse lisaga 9 „Lääne-Harju valla Keila-Joa aleviku ja Merenuka küla lahkmejooned” (lisatud).

Janek Mäggi
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 9 Lääne-Harju valla Keila-Joa aleviku ja Merenuka küla lahkmejooned

/otsingu_soovitused.json