Teksti suurus:

Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2015
Avaldamismärge:RT I, 12.05.2015, 7

Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine

Vastu võetud 27.10.2009 nr 16
RTL 2009, 81, 1179
jõustumine 01.12.2009, osaliselt 1.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.11.2012RT I, 16.11.2012, 201.01.2013
02.12.2013RT I, 10.12.2013, 401.01.2014
15.12.2014RT I, 18.12.2014, 1101.01.2015
05.05.2015RT I, 12.05.2015, 201.06.2015

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 89 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kinnitatakse maavalitsuste asukohad ja struktuurid ning sätestatakse maavalitsuste struktuuriüksuste täidetavad peamised ülesanded.

§ 2.   Harju Maavalitsuse asukoht ja struktuur

  (1) Harju Maavalitsus asub Tallinnas Roosikrantsi 12, postiindeks on 15077.

  (2) Harju Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
  1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist, maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust, maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist, infosüsteemidealast koostööd maakonnas ning maavalitsuse infotehnoloogiaalaste ülesannete täitmist;
[RTL 2009, 81, 1179 - jõust. 01.01.2010]
  2) [Kehtetu - RTL 2009, 81, 1179 - jõust. 01.01.2010]
  3) haridus- ja sotsiaalosakond – korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja tervise edendamise alaste ülesannete täitmist;
[RT I, 16.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]
  4) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist ning Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas.

§ 3.   Hiiu Maavalitsuse asukoht ja struktuur

  (1) Hiiu Maavalitsus asub Kärdlas Leigri väljak 5, postiindeks on 92401.

  (2) Hiiu Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
  1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist, maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust, maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist, infosüsteemidealast koostööd maakonnas ning maavalitsuse infotehnoloogiaalaste ülesannete täitmist;
[RTL 2009, 81, 1179 - jõust. 01.01.2010]
  2) [Kehtetu - RTL 2009, 81, 1179 - jõust. 01.01.2010]
  3) haridus- ja sotsiaalosakond – korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja tervise edendamise alaste ülesannete täitmist;
[RT I, 16.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]
  4) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist ning Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas.

§ 4.   Ida-Viru Maavalitsuse asukoht ja struktuur

  (1) Ida-Viru Maavalitsus asub Jõhvis Keskväljak 1, postiindeks on 41594.

  (2) Ida-Viru Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
  1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist, maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust, maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist, infosüsteemidealast koostööd maakonnas ning maavalitsuse infotehnoloogiaalaste ülesannete täitmist;
[RTL 2009, 81, 1179 - jõust. 01.01.2010]
  2) [Kehtetu - RTL 2009, 81, 1179 - jõust. 01.01.2010]
  3) haridus- ja sotsiaalosakond – korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja tervise edendamise alaste ülesannete täitmist;
[RT I, 16.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]
  4) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist ning Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas.

§ 5.   Jõgeva Maavalitsuse asukoht ja struktuur

  (1) Jõgeva Maavalitsus asub Jõgeval Suur 3, postiindeks on 48306.

  (2) Jõgeva Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
  1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist, maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust, maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist, infosüsteemidealast koostööd maakonnas ning maavalitsuse infotehnoloogiaalaste ülesannete täitmist;
[RTL 2009, 81, 1179 - jõust. 01.01.2010]
  2) [kehtetu - RTL 2009, 81, 1179 - jõust. 01.01.2010]
  3) haridus- ja sotsiaalosakond – korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja tervise edendamise alaste ülesannete täitmist;
[RT I, 16.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]
  4) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist ning Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas.

§ 6.   Järva Maavalitsuse asukoht ja struktuur

  (1) Järva Maavalitsus asub Paides Rüütli 25, postiindeks on 72713.

  (2) Järva Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
  1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist, maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust, maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist, infosüsteemidealast koostööd maakonnas ning maavalitsuse infotehnoloogiaalaste ülesannete täitmist;
[RTL 2009, 81, 1179 - jõust. 01.01.2010]
  2) [Kehtetu - RTL 2009, 81, 1179 - jõust. 01.01.2010]
  3) haridus- ja sotsiaalosakond – korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja tervise edendamise alaste ülesannete täitmist;
[RT I, 16.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]
  4) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist ning Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas.

§ 7.   Lääne Maavalitsuse asukoht ja struktuur

  (1) Lääne Maavalitsus asub Haapsalus Lahe 8, postiindeks on 90503.

  (2) Lääne Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
  1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist, infosüsteemidealast koostööd maakonnas, maavalitsuse infotehnoloogiaalaste ülesannete täitmist, maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;
[RTL 2009, 81, 1179 - jõust. 01.01.2010]
  2) haridus- ja sotsiaalosakond – korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja tervise edendamise alaste ülesannete täitmist;
[RT I, 16.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]
  3) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist, Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas ning saarevahtide tööd.

§ 8.   Lääne-Viru Maavalitsuse asukoht ja struktuur

  (1) Lääne-Viru Maavalitsus asub Rakveres Kreutzwaldi 5, postiindeks on 44314.

  (2) Lääne-Viru Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
  1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist, maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust, maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist, infosüsteemidealast koostööd maakonnas ning maavalitsuse infotehnoloogiaalaste ülesannete täitmist;
[RTL 2009, 81, 1179 - jõust. 01.01.2010]
  2) [Kehtetu - RTL 2009, 81, 1179 - jõust. 01.01.2010]
  3) haridus- ja sotsiaalosakond – korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja tervise edendamise alaste ülesannete täitmist;
[RT I, 16.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]
  4) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist ning Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas.

§ 9.   Põlva Maavalitsuse asukoht ja struktuur

  (1) Põlva Maavalitsus asub Põlvas Kesk 20, postiindeks on 63308.

  (2) Põlva Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
  1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist, maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust, maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist, infosüsteemidealast koostööd maakonnas ning maavalitsuse infotehnoloogiaalaste ülesannete täitmist;
[RTL 2009, 81, 1179 - jõust. 01.01.2010]
  2) [Kehtetu - RTL 2009, 81, 1179 - jõust. 01.01.2010]
  3) haridus- ja sotsiaalosakond – korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja tervise edendamise alaste ülesannete täitmist;
[RT I, 16.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]
  4) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist ning Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas.

§ 10.   Pärnu Maavalitsuse asukoht ja struktuur

  (1) Pärnu Maavalitsus asub Pärnus Akadeemia 2, postiindeks on 80088.

  (2) Pärnu Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
  1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, maavalitsuse perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist, maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust, maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist, infosüsteemidealast koostööd maakonnas ning maavalitsuse infotehnoloogiaalaste ülesannete täitmist;
[RTL 2009, 81, 1179 - jõust. 01.01.2010]
  2) [Kehtetu - RTL 2009, 81, 1179 - jõust. 01.01.2010]
  3) haridus- ja sotsiaalosakond – korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja tervise edendamise alaste ülesannete täitmist;
[RT I, 16.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]
  4) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist, Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas ning saarevahtide tööd.

§ 11.   Rapla Maavalitsuse asukoht ja struktuur

  (1) Rapla Maavalitsus asub Raplas Tallinna mnt 14, postiindeks on 79513.

  (2) Rapla Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
  1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist, maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust, maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist, infosüsteemidealast koostööd maakonnas ning maavalitsuse infotehnoloogiaalaste ülesannete täitmist;
[RTL 2009, 81, 1179 - jõust. 01.01.2010]
  2) [Kehtetu - RTL 2009, 81, 1179 - jõust. 01.01.2010]
  3) haridus- ja sotsiaalosakond – korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja tervise edendamise alaste ülesannete täitmist;
[RT I, 16.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]
  4) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist ning Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas.

§ 12.   Saare Maavalitsuse asukoht ja struktuur

  (1) Saare Maavalitsus asub Kuressaares Lossi 1, postiindeks on 93816.

  (2) Saare Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
  1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist, infosüsteemidealast koostööd maakonnas, maavalitsuse infotehnoloogiaalaste ülesannete täitmist, maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist, maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi ning riiklike investeeringute alast tegevust;
[RTL 2009, 81, 1179 - jõust. 01.01.2010]
  2) haridus- ja sotsiaalosakond – korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja tervise edendamise alaste ülesannete täitmist;
[RT I, 16.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]
  3) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist, Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas ning saarevahtide tööd.

§ 13.   Tartu Maavalitsuse asukoht ja struktuur

  (1) Tartu Maavalitsus asub Tartus Riia 15, postiindeks on 51010.

  (2) Tartu Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
  1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist, maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust, maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist, infosüsteemidealast koostööd maakonnas ning maavalitsuse infotehnoloogiaalaste ülesannete täitmist;
[RTL 2009, 81, 1179 - jõust. 01.01.2010]
  2) [Kehtetu - RTL 2009, 81, 1179 - jõust. 01.01.2010]
  3) haridus- ja sotsiaalosakond – korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja tervise edendamise alaste ülesannete täitmist;
[RT I, 16.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]
  4) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist ning Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas.

§ 14.   Valga Maavalitsuse asukoht ja struktuur

  (1) Valga Maavalitsus asub Valgas Kesk 12, postiindeks on 68203.

  (2) Valga Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
  1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist, maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust, maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist, infosüsteemidealast koostööd maakonnas ning maavalitsuse infotehnoloogiaalaste ülesannete täitmist;
[RTL 2009, 81, 1179 - jõust. 01.01.2010]
  2) [Kehtetu - RTL 2009, 81, 1179 - jõust. 01.01.2010]
  3) haridus- ja sotsiaalosakond – korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja tervise edendamise alaste ülesannete täitmist;
[RT I, 16.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]
  4) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist ning Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas.
  5) siseauditi osakond - korraldab maavalitsustes ja maavalitsuste hallatavates asutustes siseauditialast tegevust.
[RT I, 10.12.2013, 4 - jõust. 01.01.2014]

§ 15.   Viljandi Maavalitsuse asukoht ja struktuur

  (1) Viljandi Maavalitsus asub Viljandis Vabaduse plats 2, postiindeks on 71020.

  (2) Viljandi Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
  1) kantselei - korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist, maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust, maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist, infosüsteemidealast koostööd maakonnas ning maavalitsuse infotehnoloogiaalaste ülesannete täitmist;
[RTL 2009, 81, 1179 - jõust. 01.01.2010]
  2) [Kehtetu - RTL 2009, 81, 1179 - jõust. 01.01.2010]
  3) haridus- ja sotsiaalosakond – korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja tervise edendamise alaste üleannete täitmist;
[RT I, 16.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]
  4) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist ning Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas;
  5) raamatupidamise ja personaliarvestuse osakond – korraldab maavalitsuste ja maavalitsuste hallatavate asutuste raamatupidamist ja personali- ja palgaarvestust ning Siseministeeriumi, Sisekaitseakadeemia, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse ja Häirekeskuse personali- ja palgaarvestust.
[RT I, 12.05.2015, 2 - jõust. 01.06.2015]

§ 16.   Võru Maavalitsuse asukoht ja struktuur

  (1) Võru Maavalitsus asub Võrus Jüri 12, postiindeks on 65620.

  (2) Võru Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:
  1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist, maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust, maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist, infosüsteemidealast koostööd maakonnas ning maavalitsuse infotehnoloogiaalaste ülesannete täitmist;
[RTL 2009, 81, 1179 - jõust. 01.01.2010]
  2) [Kehtetu - RTL 2009, 81, 1179 - jõust. 01.01.2010]
  3) haridus- ja sotsiaalosakond – korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja tervise edendamise alaste ülesannete täitmist;
[RT I, 16.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]
  4) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist ning Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas.

§ 17.   Määruse muutmine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 18.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 19.   Määruse rakendamine

  (1) Määruse § 2 lõike 2 punkt 2, § 3 lõike 2 punkt 2, § 4 lõike 2 punkt 2, § 5 lõike 2 punkt 2, § 6 lõike 2 punkt 2, § 8 lõike 2 punkt 2, § 9 lõike 2 punkt 2, § 10 lõike 2 punkt 2, § 11 lõike 2 punkt 2, § 13 lõike 2 punkt 2, § 14 lõike 2 punkt 2, § 15 lõike 2 punkt 2 ning § 16 lõike 2 punkt 2 kehtivad 31. detsembrini 2009.

  (2) Määruse § 7 lõike 2 punktist 1, § 12 lõike 2 punktist 1 ja § 14 lõike 2 punktist 1 jäetakse 1. jaanuarist 2010. a välja sõna «raamatupidamist,».

  (3) Määruse § 2 lõike 2 punkti 1, § 3 lõike 2 punkti 1, § 4 lõike 2 punkti 1, § 5 lõike 2 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 1, § 8 lõike 2 punkti 1, § 9 lõike 2 punkti 1, § 10 lõike 2 punkti 1, § 11 lõike 2 punkti 1, § 13 lõike 2 punkti 1, § 14 lõike 2 punkti 1, § 15 lõike 2 punkti 1 ja § 16 lõike 2 punkti 1 täiendatakse 1. jaanuarist 2010. a pärast sõnu «rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist,» sõnadega «maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust, maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist,».

§ 20.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. detsembril 2009. a.

  (2) Määruse § 15 lõike 2 punkt 5 jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

/otsingu_soovitused.json