Teksti suurus:

Vanglatega seotud justiitsministri määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 12.06.2020, 1

Vanglatega seotud justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 10.06.2020 nr 12

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 105 lõigete 11 ja 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 26. mai 2008. a määruse nr 25 „Tartu Vangla teenistujate koosseis“ muutmine

Justiitsministri 26. mai 2008. a määruse nr 25 „Tartu Vangla teenistujate koosseis“ § 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

Struktuuriüksus või valdkond

Teenistuskoht

Ametikoha põhigrupp

Teenistuskoha jaotus
vanglaametniku ametikohaks, ameti-
või töökohaks ja koormus

Tähtajalisus

Vanglaametniku
ametikoht

Ametikoht

Töökoht

Juhtkond

Direktor

Vangla peainspektor

1

   

Tähtajatu

Juhtkond

Direktori asetäitja

Vangla peainspektor

2

   

Tähtajatu

Sisekontroll

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

   

Tähtajatu

Sisekontroll

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

2

   

Tähtajatu

Registrite arendamine

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

   

Tähtajatu

Registrite arendamine

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

   

Tähtajaline

Registrite arendamine

Peaspetsialist

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

   

Tähtajatu

Esimene üksus

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

   

Tähtajaline

Esimene üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

9

   

Tähtajatu

Esimene üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

7

   

Tähtajatu

Esimene üksus

Valvur

II klassi valvur

25

   

Tähtajatu

Esimene üksus

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

 

3

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Psühholoog

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Teine üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

   

Tähtajatu

Teine üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

   

Tähtajaline

Teine üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

3

   

Tähtajatu

Teine üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

3

   

Tähtajatu

Teine üksus

Valvur

II klassi valvur

8

   

Tähtajatu

Kolmas üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

   

Tähtajatu

Kolmas üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

   

Tähtajaline

Kolmas üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

4

   

Tähtajatu

Kolmas üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

6

   

Tähtajatu

Kolmas üksus

Valvur

II klassi valvur

19

   

Tähtajatu

Kolmas üksus

Tegevusjuhendaja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Neljas üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

   

Tähtajatu

Neljas üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

   

Tähtajaline

Neljas üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

7

   

Tähtajatu

Neljas üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

   

Tähtajatu

Neljas üksus

Valvur

II klassi valvur

17

   

Tähtajatu

Neljas üksus

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Psühholoog

Keskastmespetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Viies üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

   

Tähtajatu

Viies üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

   

Tähtajaline

Viies üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

6

   

Tähtajatu

Viies üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

   

Tähtajatu

Viies üksus

Valvur

II klassi valvur

16

   

Tähtajatu

Viies üksus

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Viies üksus

Psühholoog

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Avavangla

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

   

Tähtajatu

Avavangla

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

2

   

Tähtajatu

Avavangla

Vanemvalvur

I klassi valvur

1

   

Tähtajatu

Avavangla

Valvur

II klassi valvur

5

   

Tähtajatu

Avavangla

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

   

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

3

   

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

5

   

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Inspektor – korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

5

   

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Vanemvalvur

I klassi valvur

16

   

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Valvur

II klassi valvur

38

   

Tähtajatu

Teabe- ja uurimisosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

   

Tähtajatu

Teabe- ja uurimisosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

2

   

Tähtajatu

Teabe- ja uurimisosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

8

   

Tähtajatu

Saateüksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

   

Tähtajatu

Saateüksus

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Saateüksus

Vanemsaatja

I klassi valvur

4

   

Tähtajatu

Saateüksus

Vanemvalvur-instruktor

I klassi valvur

3

   

Tähtajatu

Saateüksus

Saatja

II klassi valvur

3

   

Tähtajatu

Personal

Personalijuht

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Personal

Peaspetsialist

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Personal

Väljaõppe peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

2

   

Tähtajatu

Personal

Kehalise ettevalmistuse peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

   

Tähtajatu

Personal

Sporditöö peaspetsialist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Personal

Personalispetsialist

Töötaja

   

2

Tähtajatu

Kantselei

Peaspetsialist

Töötaja

   

2

Tähtajatu

Kantselei

Andmekaitse peaspetsialist

Töötaja

 

 

0,3

Tähtajatu

Kantselei

Spetsialist

Töötaja

   

7

Tähtajatu

Õigus

Vanemjurist

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Õigus

Jurist

Töötaja

   

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Peaspetsialist

Töötaja

   

2

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist

Töötaja

   

10

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Laojuhataja

Töötaja

   

2

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Söökla juhataja

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Kaupluse juhataja

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Kaubatundja

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Kokk

Töötaja

   

7

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Müüja-komplekteerija

Töötaja

   

2

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Autojuht

Töötaja

   

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Koristaja

Töötaja

   

3

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Sotsiaalteenuste korraldaja

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Peaspetsialist-metoodik

Tippspetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Välismaalaste koordinaator

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Vanemkaplan

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Kaplan

Keskastmespetsialist

 

3,5

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

 

5

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Riigikeele õppe korraldaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Huvijuht-raamatukoguhoidja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Psühholoog

Keskastmespetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Hariduskorraldaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Üldarst

Töötaja

   

2

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Psühhiaater

Töötaja

   

3,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Kliiniline psühholoog

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Radioloog

Töötaja

   

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Infektsionist

Töötaja

   

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Radioloogia assistent

Töötaja

   

0,75

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Günekoloog

Töötaja

   

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Hambaarst

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Hambaarsti assistent

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Vanemõde

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Õde

Töötaja

   

15

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Dermatoveneroloog

Töötaja

   

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Sisearst

Töötaja

   

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Kirurg

Töötaja

   

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Neuroloog

Töötaja

   

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Oftalmoloog

Töötaja

   

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Referent

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Laborant

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Hooldaja

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Osakonnajuhataja

Juht

 

1

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik-metoodik

Tippspetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik

Tippspetsialist

 

9

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

27

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Nooremametnik

Nooremspetsialist

 

3

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Referent

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Nooremreferent

Töötaja

   

2

Tähtajatu

Tartu Vangla

Praktikant

36

Tähtajaline

Teenistuskohad struktuuriüksuste kaupa

 

Juhtkond

3

Sisekontroll

3

Registrite arendamine

3

Esimene üksus

48

Teine üksus

16

Kolmas üksus

32

Neljas üksus

34

Viies üksus

31

Avavangla

10

Järelevalveosakond

68

Teabe- ja uurimisosakond

11

Saateüksus

12

Personal

8

Kantselei

9,3

Õigus

4

Finants- ja majandusosakond

33

Taasühiskonnastamine

18,5

Meditsiiniosakond

32

Kriminaalhooldusosakond

45

  

Praktikandid

36

Teenistuskohti kokku

420,8

- neist vanglaametniku ametikohti

262

- neist muid ameti- ja töökohti

158,8

KÕIK KOKKU

456,8


“.

 

§ 2. Justiitsministri 26. märtsi 2008. a määruse nr 11 „Viru Vangla teenistujate koosseis“ muutmine

Justiitsministri 26. märtsi 2008. a määruse nr 11 „Viru Vangla teenistujate koosseis“ § 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

Struktuuriüksus või valdkond

Teenistuskoht

Ametikoha põhigrupp

Teenistuskoha jaotus
vanglaametniku ametikohaks, ameti-
või töökohaks ja koormus

Tähtajalisus

Vanglaametniku
ametikoht

Ametikoht

Töökoht

Juhtkond

Direktor

Vangla peainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Juhtkond

Direktori asetäitja

Vangla peainspektor

3

   

Tähtajatu

Relvastatud üksus

Relvastatud üksuse juht

Vangla peainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Relvastatud üksus

Nõunik

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sisekontroll

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

   

Tähtajatu

Sisekontroll

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

2

   

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Kaplan

Keskastmespetsialist

 

5

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Vanemkaplan

Tippspetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Vanemkriminaalhooldusametnik-metoodik

Tippspetsialist

 

3

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Välismaalaste koordinaator

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Huvijuht-raamatukoguhoidja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Hariduskorraldaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Riigikeele õppe korraldaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

   

Tähtajatu

Esimene üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

   

Tähtajaline

Esimene üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

8

   

Tähtajatu

Esimene üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

   

Tähtajatu

Esimene üksus

Valvur

II klassi valvur

17

   

Tähtajatu

Esimene üksus

Psühholoog

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Teine üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

   

Tähtajatu

Teine üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

3

   

Tähtajatu

Teine üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

   

Tähtajatu

Teine üksus

Valvur

II klassi valvur

22

   

Tähtajatu

Teine üksus

Psühholoog

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Teine üksus

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

2

   

Tähtajatu

Kolmas üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

   

Tähtajaline

Kolmas üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

6

   

Tähtajatu

Kolmas üksus

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

   

Tähtajatu

Kolmas üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

   

Tähtajatu

Kolmas üksus

Valvur

II klassi valvur

29

   

Tähtajatu

Kolmas üksus

Kvaliteedijuht

I klassi vanglainspektor

1

   

Tähtajatu

Kolmas üksus

Vanemkriminaalhooldusametnik

Tippspetsialist

 

6

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

25

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Psühholoog

Keskastmespetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Huvijuht

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Sotsiaalpedagoog

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Referent

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Neljas üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

   

Tähtajatu

Neljas üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

   

Tähtajaline

Neljas üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

7

   

Tähtajatu

Neljas üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

   

Tähtajatu

Neljas üksus

Valvur

II klassi valvur

17

   

Tähtajatu

Neljas üksus

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Psühholoog

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Viies üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

   

Tähtajatu

Viies üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

   

Tähtajaline

Viies üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

6

   

Tähtajatu

Viies üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

   

Tähtajatu

Viies üksus

Valvur

II klassi valvur

17

   

Tähtajatu

Viies üksus

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Viies üksus

Psühholoog

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Saateüksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

   

Tähtajatu

Saateüksus

Vanemsaatja

I klassi valvur

3

   

Tähtajatu

Saateüksus

Vanemvalvur-instruktor

I klassi valvur

3

   

Tähtajatu

Saateüksus

Saatja

II klassi valvur

4

   

Tähtajatu

Avavanglaosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

   

Tähtajatu

Avavanglaosakond

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

3

   

Tähtajatu

Avavanglaosakond

Vanemvalvur

I klassi valvur

1

   

Tähtajatu

Avavanglaosakond

Valvur

II klassi valvur

5

   

Tähtajatu

Avavanglaosakond

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Avavanglaosakond

Psühholoog

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

   

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

3

   

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

5

   

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Inspektor – korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

5

   

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Inspektor

II klassi vanglainspektor

2

   

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Vanemvalvur

I klassi valvur

14

   

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Valvur

II klassi valvur

53

   

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Laojuhataja

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Laohoidja

Töötaja

   

2

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Laotööline

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Teabe- ja uurimisosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

   

Tähtajatu

Teabe- ja uurimisosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

2

   

Tähtajatu

Teabe- ja uurimisosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

7

   

Tähtajatu

Personal

Personalijuht

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Personal

Peaspetsialist

Töötaja

   

2

Tähtajatu

Personal

Väljaõppe peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

2

   

Tähtajatu

Personal

Kehalise ettevalmistuse peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

   

Tähtajatu

Personal

Personalispetsialist

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Personal

Sekretär

Töötaja

 

 

1

Tähtajaline

Õigus

Vanemjurist

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Õigus

Jurist

Töötaja

   

3

Tähtajatu

Kantselei

Peaspetsialist

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Kantselei

Andmekaitse peaspetsialist

Töötaja

 

 

0,3

Tähtajatu

Kantselei

Spetsialist

Töötaja

   

7

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Peaspetsialist

Töötaja

   

2

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist

Töötaja

   

6

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Laojuhataja

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Toitlustusjuht

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Laohoidja

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Kokk

Töötaja

   

7

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Autojuht

Töötaja

   

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Köögitööline

Töötaja

   

2

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Koristaja

Töötaja

   

4

Tähtajatu

Haldusosakond

Osakonnajuhataja

Juht

 

1

 

Tähtajatu

Haldusosakond

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Haldusosakond

Finantsanalüütik

Tippspetsialist

 

3

 

Tähtajatu

Haldusosakond

Projektijuht

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Apteegi juhataja

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Farmatseut

Töötaja

   

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Arst

Töötaja

   

1,75

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Psühhiaater

Töötaja

   

2

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Kliiniline psühholoog

Töötaja

 

 

2

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Uroloog

Töötaja

   

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Radioloog

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Hambaarst

Töötaja

   

0,75

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Vanemõde

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Õde

Töötaja

   

12

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Vaimse tervise õde

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Laborant

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Radioloogia assistent

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Infektsionist

Töötaja

   

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Dermatoveneroloog

Töötaja

   

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Kirurg

Töötaja

   

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Neuroloog

Töötaja

   

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Oftalmoloog

Töötaja

   

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Referent

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Assistent

Töötaja

   

1

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Osakonnajuhataja

Juht

 

1

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik

Tippspetsialist

 

6

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

20

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Nooremametnik

Nooremspetsialist

 

4

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Nooremreferent

Töötaja

   

2

Tähtajatu

Viru Vangla

Praktikant

 

36

Tähtajaline

 

Teenistuskohad struktuuriüksuste kaupa

 

Juhtkond

4

Relvastatud üksus

2

Sisekontroll

3

Taasühiskonnastamine

14

Esimene üksus

34

Teine üksus

33

Kolmas üksus

81

Neljas üksus

34

Viies üksus

33

Saateüksus

11

Avavanglaosakond

12

Järelevalveosakond

87

Teabe- ja uurimisosakond

10

Personal

8

Õigus

4

Kantselei

8,3

Finants- ja majandusosakond

28

Haldusosakond

8

Meditsiiniosakond

29,5

Kriminaalhooldusosakond

33

 

Praktikandid

36

Teenistuskohti kokku

476,8

-       neist vanglaametniku ametikohti

294

-       neist muid ameti- ja töökohti

182,8

KÕIK KOKKU

512,8

“.

§ 3. Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ muutmine

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ § 11 täiendatakse pärast lauseosa „, § 39 lõike 4“ lauseosaga „, § 72 lõike 11“.

Raivo Aeg
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

/otsingu_soovitused.json