Teksti suurus:

Vanglatega seotud justiitsministri määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.06.2024
Avaldamismärge:RT I, 12.06.2024, 1

Vanglatega seotud justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 05.06.2024 nr 18

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 105 lõigete 11 ja 2, § 109 lõike 3 ning kriminaalhooldusseaduse § 1 lõike 2 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 24. jaanuari 2007. a määruse nr 5 „Tallinna Vangla teenistujate koosseis” muutmine

Justiitsministri 24. jaanuari 2007. a määruse nr 5 „Tallinna Vangla teenistujate koosseis” § 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:Struktuuriüksus või valdkondTeenistuskohtAmetikoha põhigrupp

Teenistuskoha jaotus vanglaametniku ametikohaks, ameti- või töökohaks ja koormusTähtajalisus

Vangla-
ametniku
ametikoht


Ameti-
kohtTöökoht

Juhtkond

Direktor

Vangla peainspektor

1

 

 

Tähtajaline

Juhtkond

Direktori asetäitja

Vangla peainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Juhtkond

Vanglate kriminaalhoolduse direktor

Juht

 

1

 

Tähtajatu

Juhtkond

Juhiabi

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Sisekontroll

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Sisekontroll

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Inspektor – üksuse juhi abi

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

7

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Valvur

II klassi valvur

25

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Inspektor – üksuse juhi abi

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

8

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Valvur

II klassi valvur

24

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Inspektor – üksuse juhi abi

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

8

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Valvur

II klassi valvur

25

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Inspektor – üksuse juhi abi

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

7

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Valvur

II klassi valvur

23

 

 

Tähtajatu

Viies üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Viies üksus

Inspektor – üksuse juhi abi

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Viies üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

3

 

 

Tähtajatu

Viies üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

7

 

 

Tähtajatu

Viies üksus

Valvur

II klassi valvur

23

 

 

Tähtajatu

Avavangla

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Avavangla

Inspektor – üksuse juhi abi

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Avavangla

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

4

 

 

Tähtajatu

Avavangla

Vanemvalvur

I klassi valvur

2

 

 

Tähtajatu

Avavangla

Valvur

II klassi valvur

6

 

 

Tähtajatu

Saateüksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Saateüksus

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Saateüksus

Vanemsaatja

I klassi valvur

4

 

 

Tähtajatu

Saateüksus

Vanemvalvur-instruktor

I klassi valvur

3

 

 

Tähtajatu

Saateüksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

2

 

 

Tähtajatu

Saateüksus

Saatja

II klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Pääsla- ja kokkusaamiste üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Pääsla- ja kokkusaamiste üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

7

 

 

Tähtajatu

Pääsla- ja kokkusaamiste üksus

Valvur

II klassi valvur

19

 

 

Tähtajatu

Pääsla- ja kokkusaamiste üksus

Spetsialist

Keskastmespetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Järelevalvekorralduse üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Järelevalvekorralduse üksus

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Järelevalvekorralduse üksus

Inspektor – korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Järelevalvekorralduse üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

4

 

 

Tähtajatu

Järelevalvekorralduse üksus

Valvur

II klassi valvur

7

 

 

Tähtajatu

Järelevalvekorralduse üksus

Spetsialist

Keskastmespetsialist

 

5

 

Tähtajatu

Vastuvõtuüksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Vastuvõtuüksus

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Vastuvõtuüksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

6

 

 

Tähtajatu

Vastuvõtuüksus

Valvur

II klassi valvur

27

 

 

Tähtajatu

Teabe- ja uurimisosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Teabe- ja uurimisosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

3

 

 

Tähtajatu

Teabe- ja uurimisosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

8

 

 

Tähtajatu

Õigus

Vanemjurist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Õigus

Jurist

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Vanglateenistuse ettevõtluskeskus

Juhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Vanglateenistuse ettevõtluskeskus

Piirkonnajuht

Töötaja

 

 

4

Tähtajatu

Vanglateenistuse ettevõtluskeskus

Valdkonnajuht

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Vanglateenistuse ettevõtluskeskus

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

15

Tähtajatu

Vanglateenistuse ettevõtluskeskus

Spetsialist

Töötaja

 

 

5

Tähtajatu

Sekkumistegevuste osakond

Osakonnajuhataja

Juht

 

1

 

Tähtajatu

Sekkumistegevuste osakond

Peaspetsialist-metoodik

Tippspetsialist

 

3

 

Tähtajatu

Sekkumistegevuste osakond

Välismaalaste koordinaator

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sekkumistegevuste osakond

Vanemkaplan

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sekkumistegevuste osakond

Kaplan

Keskastmespetsialist

 

6

 

Tähtajatu

Sekkumistegevuste osakond

Psühholoog

Keskastmespetsialist

 

9

 

Tähtajatu

Sekkumistegevuste osakond

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

 

11

 

Tähtajatu

Sekkumistegevuste osakond

Riigikeele õppe korraldaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sekkumistegevuste osakond

Huvijuht-raamatukoguhoidja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sekkumistegevuste osakond

Hariduskorraldaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sekkumistegevuste osakond

Tegevusjuhendaja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Kriminaalhoolduse arenduse osakond

Osakonnajuhataja

Juht

 

1

 

Tähtajatu

Kriminaalhoolduse arenduse osakond

Ekspert

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Kriminaalhoolduse arenduse osakond

Vanemkriminaalhooldusametnik-metoodik

Tippspetsialist

 

5

 

Tähtajatu

Kriminaalhoolduse sekkumistegevuste osakond

Osakonnajuhataja

Juht

 

1

 

Tähtajatu

Kriminaalhoolduse sekkumistegevuste osakond

Vanemkriminaalhooldusametnik

Tippspetsialist

 

8

 

Tähtajatu

Ida-Harju kriminaalhooldusosakond

Osakonnajuhataja

Juht

 

1

 

Tähtajatu

Ida-Harju kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik

Tippspetsialist

 

12

 

Tähtajatu

Ida-Harju kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

13

 

Tähtajatu

Ida-Harju kriminaalhooldusosakond

Nooremametnik

Nooremspetsialist

 

3

 

Tähtajatu

Lääne-Harju kriminaalhooldusosakond

Osakonnajuhataja

Juht

 

1

 

Tähtajatu

Lääne-Harju kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik

Tippspetsialist

 

11

 

Tähtajatu

Lääne-Harju kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

12

 

Tähtajatu

Lääne-Harju kriminaalhooldusosakond

Nooremametnik

Nooremspetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Pärnu kriminaalhooldusosakond

Osakonnajuhataja

Juht

 

1

 

Tähtajatu

Pärnu kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik

Tippspetsialist

 

9

 

Tähtajatu

Pärnu kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

14

 

Tähtajatu

Pärnu kriminaalhooldusosakond

Nooremametnik

Nooremspetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Tartu kriminaalhooldusosakond

Osakonnajuhataja

Juht

 

1

 

Tähtajatu

Tartu kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik

Tippspetsialist

 

13

 

Tähtajatu

Tartu kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

22

 

Tähtajatu

Tartu kriminaalhooldusosakond

Nooremametnik

Nooremspetsialist

 

3

 

Tähtajatu

Viru kriminaalhooldusosakond

Osakonnajuhataja

Juht

 

1

 

Tähtajatu

Viru kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik

Tippspetsialist

 

8

 

Tähtajatu

Viru kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

18

 

Tähtajatu

Viru kriminaalhooldusosakond

Nooremametnik

Nooremspetsialist

 

3

 

Tähtajatu

Tallinna Vangla

Praktikant

10

Tähtajaline

 

 

Teenistuskohad struktuuriüksuste kaupa

 

Juhtkond

4

Sisekontroll

3

Esimene üksus

39

Teine üksus

39

Kolmas üksus

40

Neljas üksus

37

Viies üksus

35

Avavangla

14

Saateüksus

16

Pääsla- ja kokkusaamiste üksus

29

Järelevalvekorralduse üksus

27

Vastuvõtuüksus

35

Teabe- ja uurimisosakond

12

Õigus

4

Vanglateenistuse ettevõtluskeskus

28

Sekkumistegevuste osakond

36

Kriminaalhoolduse arenduse osakond

9

Kriminaalhoolduse sekkumistegevuste osakond

9

Ida-Harju kriminaalhooldusosakond

29

Lääne-Harju kriminaalhooldusosakond

26

Pärnu kriminaalhooldusosakond

26

Tartu kriminaalhooldusosakond

39

Viru kriminaalhooldusosakond

30

 

Praktikandid

10

Teenistuskohti kokku

566

– neist vanglaametniku ametikohti

321

– neist muid ameti- ja töökohti

245

KÕIK KOKKU

576

§ 2.  Justiitsministri 26. mai 2008. a määruse nr 25 „Tartu Vangla teenistujate koosseis” muutmine

Justiitsministri 26. mai 2008. a määruse nr 25 „Tartu Vangla teenistujate koosseis” § 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:Struktuuriüksus või valdkondTeenistuskohtAmetikoha põhigrupp

Teenistuskoha jaotus vanglaametniku ametikohaks, ameti- või töökohaks ja koormusTähtajalisus

Vangla-
ametniku
ametikoht


Ameti-
kohtTöökoht

Juhtkond

Direktor

Vangla peainspektor

1

 

 

Tähtajaline

Juhtkond

Juhiabi

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Sisekontroll

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Sisekontroll

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Vanglateenistuse IT ja andmehaldus

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Vanglateenistuse IT ja andmehaldus

Peaspetsialist

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Vanglateenistuse IT ja andmehaldus

Andmeanalüütik

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Inspektor – üksuse juhi abi

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

4

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Valvur

II klassi valvur

18

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Inspektor – üksuse juhi abi

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

6

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

3

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Valvur

II klassi valvur

18

 

 

Tähtajatu

Avavangla

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Avavangla

Inspektor – üksuse juhi abi

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Avavangla

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

3

 

 

Tähtajatu

Avavangla

Vanemvalvur

I klassi valvur

2

 

 

Tähtajatu

Avavangla

Valvur

II klassi valvur

6

 

 

Tähtajatu

Pääsla- ja kokkusaamiste üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Pääsla- ja kokkusaamiste üksus

Inspektor – üksuse juhi abi

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Pääsla- ja kokkusaamiste üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

2

 

 

Tähtajatu

Pääsla- ja kokkusaamiste üksus

Valvur

II klassi valvur

30

 

 

Tähtajatu

Järelevalvekorralduse üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Järelevalvekorralduse üksus

Inspektor – üksuse juhi abi

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Järelevalvekorralduse üksus

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Järelevalvekorralduse üksus

Inspektor – korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Järelevalvekorralduse üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

2

 

 

Tähtajatu

Järelevalvekorralduse üksus

Vanemsaatja

I klassi valvur

1

 

 

Tähtajatu

Järelevalvekorralduse üksus

Vanemvalvur-instruktor

I klassi valvur

2

 

 

Tähtajatu

Järelevalvekorralduse üksus

Saatja

II klassi valvur

2

 

 

Tähtajatu

Järelevalvekorralduse üksus

Spetsialist

Keskastmespetsialist

 

5

 

Tähtajatu

Teabe- ja uurimisosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Teabe- ja uurimisosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

6

 

 

Tähtajatu

Õigus

Vanemjurist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Õigus

Jurist

Töötaja

 

 

2

Tähtajatu

Sekkumistegevuste osakond

Osakonnajuhataja

Juht

 

1

 

Tähtajatu

Sekkumistegevuste osakond

Peaspetsialist-metoodik

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sekkumistegevuste osakond

Välismaalaste koordinaator

Tippspetsialist

 

0,5

 

Tähtajatu

Sekkumistegevuste osakond

Vanemkaplan

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sekkumistegevuste osakond

Kaplan

Keskastmespetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Sekkumistegevuste osakond

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

 

4,5

 

Tähtajatu

Sekkumistegevuste osakond

Haridus- ja riigikeele õppe korraldaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sekkumistegevuste osakond

Huvijuht-raamatukoguhoidja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sekkumistegevuste osakond

Psühholoog

Keskastmespetsialist

 

3

 

Tähtajatu

Sekkumistegevuste osakond

Tegevusjuhendaja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Tartu Vangla

Praktikant

4

Tähtajaline

 

 

Teenistuskohad struktuuriüksuste kaupa

 

Juhtkond

2

Sisekontroll

2

Vanglateenistuse IT ja andmehaldus

4

Esimene üksus

29

Teine üksus

29

Avavangla

13

Pääsla- ja kokkusaamiste üksus

34

Järelevalvekorralduse üksus

24

Teabe- ja uurimisosakond

7

Õigus

3

Sekkumistegevuste osakond

16

 

Praktikandid

4

Teenistuskohti kokku

163

– neist vanglaametniku ametikohti

136

– neist muid ameti- ja töökohti

27

KÕIK KOKKU

167

§ 3.  Justiitsministri 26. märtsi 2008. a määruse nr 11 „Viru Vangla teenistujate koosseis” muutmine

Justiitsministri 26. märtsi 2008. a määruse nr 11 „Viru Vangla teenistujate koosseis” § 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:
Struktuuriüksus
või valdkond


Struktuuriüksuse
sisene valdkondTeenistuskoht


Ametikoha põhigrupp

Teenistuskoha jaotus vanglaametniku ametikohaks, ameti- või töökohaks ja koormusTähtajalisus

Vangla-
ametniku
ametikoht


Ameti-
kohtTöökoht

Juhtkond

 

Direktor

Vangla peainspektor

1

 

 

Tähtajaline

Juhtkond

 

Direktori asetäitja

Vangla peainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Juhtkond

 

Juhiabi

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Vanglateenistuse relvastatud üksus

 

Relvastatud üksuse ülem

Vangla peainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Vanglateenistuse relvastatud üksus

 

Nõunik

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sisekontroll

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Sisekontroll

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Sekkumistegevuste osakond

 

Osakonnajuhataja

Juht

 

1

 

Tähtajatu

Sekkumistegevuste osakond

 

Peakaplan

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sekkumistegevuste osakond

 

Vanemkaplan

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sekkumistegevuste osakond

 

Kaplan

Keskastmespetsialist

 

5

 

Tähtajatu

Sekkumistegevuste osakond

 

Peaspetsialist-metoodik

Tippspetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Sekkumistegevuste osakond

 

Välismaalaste koordinaator

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sekkumistegevuste osakond

 

Huvijuht-raamatukoguhoidja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sekkumistegevuste osakond

 

Huvijuht

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sekkumistegevuste osakond

 

Hariduskorraldaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sekkumistegevuste osakond

 

Riigikeele õppe korraldaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sekkumistegevuste osakond

 

Psühholoog

Keskastmespetsialist

 

6

 

Tähtajatu

Sekkumistegevuste osakond

 

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

 

9

 

Tähtajatu

Esimene üksus

 

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

 

Inspektor – üksuse juhi abi

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

7

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

 

Valvur

II klassi valvur

16

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

 

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

 

Inspektor – üksuse juhi abi

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

3

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

 

Valvur

II klassi valvur

21

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

 

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

 

Inspektor – üksuse juhi abi

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

 

Valvur

II klassi valvur

27

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

 

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

 

Inspektor – üksuse juhi abi

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

7

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

 

Valvur

II klassi valvur

14

 

 

Tähtajatu

Viies üksus

 

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Viies üksus

 

Inspektor – üksuse juhi abi

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Viies üksus

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Viies üksus

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Viies üksus

 

Valvur

II klassi valvur

14

 

 

Tähtajatu

Saateüksus

 

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Saateüksus

 

Vanemsaatja

I klassi valvur

2

 

 

Tähtajatu

Saateüksus

 

Vanemvalvur-instruktor

I klassi valvur

3

 

 

Tähtajatu

Saateüksus

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

2

 

 

Tähtajatu

Saateüksus

 

Saatja

II klassi valvur

4

 

 

Tähtajatu

Avavangla

 

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Avavangla

 

Inspektor – üksuse juhi abi

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Avavangla

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

3

 

 

Tähtajatu

Avavangla

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

1

 

 

Tähtajatu

Avavangla

 

Valvur

II klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Pääsla- ja kokkusaamiste üksus

 

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Pääsla- ja kokkusaamiste üksus

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Pääsla- ja kokkusaamiste üksus

 

Valvur

II klassi valvur

23

 

 

Tähtajatu

Pääsla- ja kokkusaamiste üksus

 

Spetsialist

Keskastmespetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Järelevalvekorralduse üksus

 

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Järelevalvekorralduse üksus

 

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Järelevalvekorralduse üksus

 

Inspektor – korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Järelevalvekorralduse üksus

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

2

 

 

Tähtajatu

Järelevalvekorralduse üksus

 

Spetsialist

Keskastmespetsialist

 

6

 

Tähtajatu

Vastuvõtuüksus

 

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Vastuvõtuüksus

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

7

 

 

Tähtajatu

Vastuvõtuüksus

 

Valvur

II klassi valvur

19

 

 

Tähtajatu

Teabe- ja uurimisosakond

 

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Teabe- ja uurimisosakond

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Teabe- ja uurimisosakond

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

8

 

 

Tähtajatu

Õigus

 

Vanemjurist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Õigus

 

Jurist

Töötaja

 

 

2

Tähtajatu

Vanglateenistuse haldusosakond

 

Osakonnajuhataja

Juht

 

1

 

Tähtajatu

Vanglateenistuse haldusosakond

Eelarveteenistus

Eelarvejuht

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Vanglateenistuse haldusosakond

Eelarveteenistus

Finantsanalüütik

Tippspetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Vanglateenistuse haldusosakond

Eelarveteenistus

Finantsspetsialist

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Vanglateenistuse haldusosakond

Eelarveteenistus

Spetsialist

Töötaja

 

 

6

Tähtajatu

Vanglateenistuse haldusosakond

Teabehaldusteenistus

Teabehalduse juht

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Vanglateenistuse haldusosakond

Teabehaldusteenistus

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

6

Tähtajatu

Vanglateenistuse haldusosakond

Teabehaldusteenistus

Spetsialist

Töötaja

 

 

17

Tähtajatu

Vanglateenistuse haldusosakond

Teabehaldusteenistus

Referent

Töötaja

 

 

5

Tähtajatu

Vanglateenistuse haldusosakond

Õigusteenistus

Vanemjurist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Vanglateenistuse haldusosakond

Õigusteenistus

Jurist

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Vanglateenistuse haldusosakond

Õigusteenistus

Andmekaitsespetsialist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Vanglateenistuse haldusosakond

Hanketeenistus

Hanketeenistuse juht

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Vanglateenistuse haldusosakond

Hanketeenistus

Hankespetsialist

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Vanglateenistuse haldusosakond

Arvestusteenistus

Arvestusteenistuse juht

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Vanglateenistuse haldusosakond

Arvestusteenistus

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Vanglateenistuse haldusosakond

Arvestusteenistus

Spetsialist

Töötaja

 

 

15

Tähtajatu

Vanglateenistuse haldusosakond

Haldusteenistus

Haldusteenistuse juht

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Vanglateenistuse haldusosakond

Haldusteenistus

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

6

Tähtajatu

Vanglateenistuse haldusosakond

Haldusteenistus

Spetsialist

Töötaja

 

 

29

Tähtajatu

Vanglateenistuse haldusosakond

Haldusteenistus

Puhastusteenindaja

Töötaja

 

 

10

Tähtajatu

Vanglateenistuse haldusosakond

Haldusteenistus

Autojuht

Töötaja

 

 

7

Tähtajatu

Vanglateenistuse haldusosakond

Toitlustusteenistus

Toitlustusjuht

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Vanglateenistuse haldusosakond

Toitlustusteenistus

Vanemkokk

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Vanglateenistuse haldusosakond

Toitlustusteenistus

Kokk

Töötaja

 

 

17

Tähtajatu

Vanglateenistuse haldusosakond

Toitlustusteenistus

Köögitööline

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Vanglateenistuse haldusosakond

Toitlustusteenistus

Toidulao spetsialist

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Vanglateenistuse personaliosakond

 

Personaliosakonna juhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Vanglateenistuse personaliosakond

 

Haridusjuht

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Vanglateenistuse personaliosakond

 

Personalipartner

Töötaja

 

 

4

Tähtajatu

Vanglateenistuse personaliosakond

 

Personalianalüütik

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Vanglateenistuse personaliosakond

 

Vanemjurist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Vanglateenistuse personaliosakond

 

Jurist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Vanglateenistuse personaliosakond

 

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

2

Tähtajatu

Vanglateenistuse personaliosakond

 

Koolituspartner

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Vanglateenistuse personaliosakond

 

Teenistussuhete partner

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Vanglateenistuse personaliosakond

 

Värbamispartner

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Vanglateenistuse personaliosakond

 

Personalispetsialist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Vanglateenistuse personaliosakond

 

Sporditöö peaspetsialist

Töötaja

 

 

0,5

Tähtajatu

Vanglateenistuse personaliosakond

 

Väljaõppe peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Vanglateenistuse personaliosakond

 

Kehalise ettevalmistuse peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Vanglateenistuse personaliosakond

 

Kehalise ettevalmistuse peaspetsialist

Keskastmespetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Vanglateenistuse personaliosakond

 

Praktikant

 

 

1

 

Tähtajaline

Viru Vangla

 

Praktikant

10

Tähtajaline

 

 

Teenistuskohad struktuuriüksuste kaupa

 

Juhtkond

3

Vanglateenistuse relvastatud üksus

2

Sisekontroll

3

Sekkumistegevuste osakond

30

Esimene üksus

30

Teine üksus

31

Kolmas üksus

39

Neljas üksus

28

Viies üksus

26

Saateüksus

12

Avavangla

11

Pääsla- ja kokkusaamiste üksus

31

Järelevalvekorralduse üksus

19

Vastuvõtuüksus

27

Teabe- ja uurimisosakond

11

Õigus

3

Vanglateenistuse haldusosakond

146

Vanglateenistuse personaliosakond

27,5

 

Praktikandid

11

Teenistuskohti kokku

479,5

– neist vanglaametniku ametikohti

269

– neist muid ameti- ja töökohti

210,5

KÕIK KOKKU

490,5

§ 4.  Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruse nr 92 „Tallinna Vangla põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruses nr 92 „Tallinna Vangla põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõnad „vanglate ettevõtluskeskus” sõnadega „vanglateenistuse ettevõtluskeskus” vastavas käändes;

2) määruses asendatakse sõna „haldusosakond” sõnadega „vanglateenistuse haldusosakond” vastavas käändes;

3) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Vangla võib kinnipeetavate tööhõive tagamiseks ja seda korraldades müüa kinnipeetavate toodangut ja sellest tulu teenida.”;

5) paragrahvi 2 lõikes 5 asendatakse sõna „personaliosakond” sõnadega „vanglateenistuse personaliosakond”;

6) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktidega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„31) kriminaalhoolduse arenduse osakond;
32) kriminaalhoolduse sekkumistegevuste osakond;”;

8) paragrahvi 62 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 62. Kriminaalhooldusosakonna, kriminaalhoolduse arenduse osakonna ja kriminaalhoolduse sekkumistegevuste osakonna ülesanded ja tööpiirkonnad”;

9) paragrahvi 62 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Kriminaalhoolduse arenduse osakonna põhiülesanne on analüüsida ja toetada üle-eestilist kriminaalhooldustööd ning valmistada ette ja koordineerida muudatuste elluviimist.

(12) Kriminaalhoolduse sekkumistegevuste osakonna põhiülesanne on tagada üle Eesti sotsiaalprogrammide elluviimine ja kvaliteet ning toetada kriminaalhooldusametnikke selles töös, samuti nõustada kriminaalhooldusalust ja tema lähedasi ning pakkuda neile tuge.”;

10) paragrahv § 172 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 202 lõiget 2 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) suhtleb ettevõtjatega ja sõlmib lepinguid kinnipeetavate toodangu müügiks;”.

§ 5.  Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruse nr 87 „Tartu Vangla põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruses nr 87 „Tartu Vangla põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõnad „IT ja andmehaldus” sõnadega „vanglateenistuse IT ja andmehaldus” vastavas käändes;

2) määruses asendatakse sõna „haldusosakond” sõnadega „vanglateenistuse haldusosakond” vastavas käändes;

3) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Vangla võib kinnipeetavate tööhõive tagamiseks ja seda korraldades müüa kinnipeetavate toodangut ja sellest tulu teenida.”;

5) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse sõna „personaliosakond” sõnadega „vanglateenistuse personaliosakond”;

6) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse sõna „vanglate” sõnaga „vanglateenistuse”;

7) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 1 ja § 11 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Justiitsministri 13. juuni 2006. a määruse nr 20 „Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 13. juuni 2006. a määruses nr 20 „Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõnad „relvastatud üksus” sõnadega „vanglateenistuse relvastatud üksus” vastavas käändes;

2) määruses asendatakse sõna „haldusosakond” sõnadega „vanglateenistuse haldusosakond” vastavas käändes;

3) määruses asendatakse sõna „personaliosakond” sõnadega „vanglateenistuse personaliosakond” vastavas käändes;

4) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Vangla võib kinnipeetavate tööhõive tagamiseks ja seda korraldades müüa kinnipeetavate toodangut ja sellest tulu teenida.”;

6) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõna „vanglate” sõnaga „vanglateenistuse”;

7) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 1 ja § 12 tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.  Justiitsministri 12. detsembri 2002. a määruse nr 81 „Relvastatud üksuse tegevuse kord” muutmine

Justiitsministri 12. detsembri 2002. a määruses nr 81 „Relvastatud üksuse tegevuse kord” asendatakse sõnad „relvastatud üksus” sõnadega „vanglateenistuse relvastatud üksus” vastavas käändes.

§ 8.  Määruse jõustumine

Määruse §-d 1–3, § 4 punktid 1–10 ja §-d 5–7 jõustuvad 1. juulil 2024. a.

Madis Timpson
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json