Teksti suurus:

Vanglas ja arestimajas tervishoiuteenuste osutamise korraldamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.06.2024, 10

Vanglas ja arestimajas tervishoiuteenuste osutamise korraldamine

Vastu võetud 10.06.2024 nr 31

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 49 lõike 4 alusel.

§ 1.  Tervishoiuteenuste osutamise korraldamine vanglas ja arestimajas

  (1) Tervishoiuteenuste osutamise vanglas ja arestimajas korraldab Tervisekassa, sõlmides ravi rahastamise lepingu ravikindlustuse seaduse tähenduses tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 55 lõike 1 alusel kehtestatud haiglavõrgu kavas nimetatud haiglaga.

  (2) Kui tervishoiuteenuste osutamist ei korraldata ettenägematutel asjaoludel lõikes 1 kirjeldatud viisil, korraldab Tervisekassa tervishoiuteenuste osutamise vanglas ja arestimajas, hinnates ravikindlustuse seaduse § 36 lõigetes 4 ja 42 sätestatud asjaolusid Tervisekassa seaduse § 12 lõike 1 punkti 23 alusel kehtestatud korras.

  (3) Vanglas ja arestimajas tervishoiuteenust osutavat tervishoiuteenuse osutajat rahastatakse ravikindlustuse seaduse § 30 lõike 1, § 32, § 43 lõike 1 ja § 48 lõike 4 ning tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 61 lõike 3 alusel kehtestatud määrustes sätestatud tingimustel ja korras.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2024. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Riina Sikkut
Terviseminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json