Teksti suurus:

Sotsiaalministri 4. märtsi 2005. a määruse nr 38 „Ravimite hulgiostu õigust omavate isikute nimekiri” muutmine

Väljaandja:Terviseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.06.2024
Avaldamismärge:RT I, 12.06.2024, 13

Sotsiaalministri 4. märtsi 2005. a määruse nr 38 „Ravimite hulgiostu õigust omavate isikute nimekiri” muutmine

Vastu võetud 07.06.2024 nr 25

Määrus kehtestatakse ravimiseaduse § 28 lõike 1 alusel.

Sotsiaalministri 4. märtsi 2005. a määruse nr 38 „Ravimite hulgiostu õigust omavate isikute nimekiri” § 5 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) Politsei- ja Piirivalveamet.”.

Riina Sikkut
Terviseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json