Teksti suurus:

Ravimite hulgiostu õigust omavate isikute nimekiri

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.06.2024, 17

Ravimite hulgiostu õigust omavate isikute nimekiri

Vastu võetud 04.03.2005 nr 38
RTL 2005, 30, 422
jõustumine 18.03.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.12.2005RTL 2005, 123, 195901.01.2006
24.08.2007RTL 2007, 69, 122308.09.2007
19.06.2008RTL 2008, 53, 74001.07.2008
13.10.2008RTL 2008, 86, 120126.10.2008
12.08.2010RT I 2010, 57, 38401.09.2010
15.03.2011RT I, 18.03.2011, 1121.03.2011
20.07.2011RT I, 26.07.2011, 729.07.2011
31.08.2011RT I, 02.09.2011, 205.09.2011
12.10.2012RT I, 16.10.2012, 319.10.2012
23.01.2013RT I, 25.01.2013, 528.01.2013
18.12.2013RT I, 27.12.2013, 730.12.2013
18.03.2014RT I, 22.03.2014, 225.03.2014
22.12.2014RT I, 06.01.2015, 409.01.2015
13.02.2015RT I, 18.02.2015, 121.02.2015
02.07.2015RT I, 08.07.2015, 511.07.2015
02.02.2016RT I, 05.02.2016, 108.02.2016
13.12.2017RT I, 21.12.2017, 1101.01.2019
19.12.2018RT I, 28.12.2018, 1901.01.2019, osaliselt 01.03.2019
11.08.2020RT I, 14.08.2020, 217.08.2020
02.12.2020RT I, 11.12.2020, 401.01.2021
11.01.2022RT I, 13.01.2022, 116.01.2022
08.05.2023RT I, 23.05.2023, 126.05.2023
07.06.2024RT I, 12.06.2024, 1315.06.2024

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 28 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse loetelu ravimite hulgiostu õigust omavatest isikutest, kelleks võivad olla hoolekandeasutused, koolid, kus on loodud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud hariduslike erivajadustega õpilaste klassid, riigi- ja teadusasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning kiirabibrigaadi pidajad.
[RT I, 28.12.2018, 19 - jõust. 01.01.2019]

§ 2.   Hoolekandeasutused

  Ravimite hulgiostu õigus käsimüügiravimitele ja käsimüügiravimite annuses retseptiravimite pakenditele on järgmistel hoolekandeasutustel:
  1) Valkla Kodu;
  2) SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus;
  3) AS Hoolekandeteenused Võisiku Hooldekodu;
  4) SA Koeru Hooldekeskus;
  5) OÜ Kadrina Hooldekodu;
  6) Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu;
  7) SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus;
  8) OÜ Vastseliina Hooldekodu;
  9) Tammiste Hooldekodu;
  10) MTÜ Lustivere Hooldekodu;
  11) OÜ Häcke Kohtla-Järve Pansionaadid;
  12) MTÜ Vahtra Hooldemaja;
  13) Uhtna Hooldekodu;
  14) Põlva Valla Hooldekodu;
  15) Rae Hooldekodu;
  16) Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus (Pärnu Lastekodu);
  17) Pariisi Erihoolduskeskus OÜ;
[RT I, 13.01.2022, 1 - jõust. 16.01.2022]
  18) MTÜ Halinga Turvakodu;
  19) AS Rannapere Pansionaat;
  20) SA Lääneranna Hoolekanne;
[RT I, 13.01.2022, 1 - jõust. 16.01.2022]
  21) Viiratsi Hoolekandekeskus;
  22) MTÜ Kunda Elulõng;
  23) [kehtetu - RT I, 13.01.2022, 1 - jõust. 16.01.2022]
  24) SA Kiviõli Tervisekeskus;
  25) Benita Kodu AS;
  26) SA Alutaguse Hoolekeskus;
  27) SA PJV Hooldusravi;
  28) Pärnu-Jaagupi Hoolduskodu SA;
  29) Vändra Tervisekeskus SA;
  30) SA Hiiu Ravikeskus;
  31) SA EELK Tallinna Diakooniahaigla;
  32) Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS;
[RT I, 28.12.2018, 19 - jõust. 01.03.2019]
  33) SA Hooldekodu Saaremaa Valss.
[RT I, 13.01.2022, 1 - jõust. 16.01.2022]

§ 3.   Kiirabibrigaadi pidaja

  Ravimi hulgiostu õigus on järgmistel kiirabibrigaadi pidajatel:
  1) SA Tartu Kiirabi;
  2) [kehtetu - RT I, 28.12.2018, 19 - jõust. 01.01.2019]
  3) AS Karell Kiirabi;
[RT I, 27.12.2013, 7 - jõust. 30.12.2013]
  4) B&T Consultancy OÜ.
[RT I, 08.07.2015, 5 - jõust. 11.07.2015]

§ 4.   Koolid, kus on loodud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud hariduslike erivajadustega õpilaste klassid
[RT I 2010, 57, 384 - jõust. 01.09.2010]

  Ravimite hulgiostu õigus on järgmistel koolidel, kus on loodud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud hariduslike erivajadustega õpilaste klassid:
[RT I 2010, 57, 384 - jõust. 01.09.2010]
  1) [kehtetu - RT I, 28.12.2018, 19 - jõust. 01.01.2019]
  2) Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool;
  3) Haapsalu Sanatoorne Internaatkool (Läänemaa).
  4) [kehtetu – RTL 2008, 53, 740 - jõust. 01.07.2008]
  5) [kehtetu - RT I, 28.12.2018, 19 - jõust. 01.01.2019]

§ 5.   Riigi- ja teadusasutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud

  Ravimite hulgiostu õigus on järgmistel riigi- ja teadusasutustel või avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel:
  1) Tartu Ülikool;
  2) Eesti Maaülikool;
  3) Ravimiamet;
  4) Põllumajandus- ja Toiduamet;
[RT I, 11.12.2020, 4 - jõust. 01.01.2021]
  5) Keskkonnaagentuur;
  6) Tervisekassa;
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]
  7) Tallinna Tehnikaülikool;
  8) Kaitsepolitseiamet;
[RT I, 14.08.2020, 2 - jõust. 17.08.2020]
  9) Politsei- ja Piirivalveamet.
[RT I, 12.06.2024, 13 - jõust. 15.06.2024]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json