Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 21. mai 2001. a määruse nr 51 „Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 12.07.2013, 19

Teede- ja sideministri 21. mai 2001. a määruse nr 51 „Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri” muutmine

Vastu võetud 09.07.2013 nr 46

Määrus kehtestatakse autoveoseaduse § 23 lõike 1 punkti 1 ning liiklusseaduse § 73 lõike 11 alusel.

Teede- ja sideministri 21. mai 2001. a määruses nr 51 „Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 71 täiendatakse tekstiga järgmises sõnastuses:

„Eriloaga võib vedada mootorsõidukeid sadulveokist ja sihtotstarbelisest poolhaagisest koosneva autorongiga, mille pikkus veosega või veoseta ei ületa 20,75 m ning sõidukite tegelikud massid ja tegelikud teljekoormused ei ületa sõidukite registrimasse ja registriteljekoormusi ning autorongi tegelik mass ei ületa „Liiklusseaduse” § 80 lõike 3 alusel kehtestatud suurimaid lubatud suurusi.”;

2) paragrahvi 14 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Olenevalt suurveose mõõtmetest peab veol kasutama saateautosid ja reguleerijaid vähemalt vastavalt tabelis 1 esitatule.

Tabel 1

Helir-Valdor Seeder
Põllumajandusminister majandus- ja kommunikatsiooniministri ülesannetes

Merike Saks
Siseturu asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json