Teksti suurus:

Justiitsministri määruste muutmine hädaolukorra seadusest tulenevalt elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuete kehtestamiseks

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 12.07.2013, 26

Justiitsministri määruste muutmine hädaolukorra seadusest tulenevalt elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuete kehtestamiseks

Vastu võetud 08.07.2013 nr 25

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 35 punkti 5 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 5. septembri 2011. a määruse nr 44 „Järelevalve korraldus vanglas” muutmine

Justiitsministri 5. septembri 2011. a määruse nr 44 „Järelevalve korraldus vanglas” preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 66 lõike 11, § 68 lõike 4 ja § 71 lõike 8 ning hädaolukorra seaduse § 35 punkti 5 alusel.”.

§ 2.  Justiitsministri 30. mai 2006. a määrus nr 17 „Vangla saatemeeskonna ülesanded ja töökord” muutmine

Justiitsministri 30. mai 2006. a määrus nr 17 „Vangla saatemeeskonna ülesanded ja töökord” preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 109 lõike 2 ja hädaolukorra seaduse § 35 punkti 5 alusel.”.

§ 3.  Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” muutmine

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 8 lõike 1, § 15 lõike 3, § 17 lõigete 2 ja 3, § 181 lõike 6, § 24 lõike 2, § 25 lõigete 2 ja 5, § 28 lõike 1, § 31 lõike 4, § 32 lõike 8, § 321 lõike 4, § 33 lõike 21, § 35 lõike 4, § 41 lõike 11, § 44 lõike 2, § 45 lõike 1, § 48 lõike 1, § 64 lõike 3, § 94 lõike 4, § 96 lõike 1, § 98 lõigete 1 ja 4 ning § 105 lõigete 11 ja 2 ning hädaolukorra seaduse § 35 punkti 5 alusel.”.

Hanno Pevkur
Minister

Kristel Siitam-Nyiri
Asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json