Teksti suurus:

Vanglaametniku teenistuskäigu määrus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.07.2013, 42

Vanglaametniku teenistuskäigu määrus

Vastu võetud 11.07.2013 nr 116

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 131 ja § 168 lõike 2 alusel.

§ 1.  Vaba ametikoha täitmine

  Vanglaametniku vaba ametikoha täitmise viisi otsustab ametisse nimetamise õigust omav isik.

§ 2.  Edutamine

  (1) Vanglaametniku edutamise otsustab ametisse nimetamise õigust omav isik.

  (2) Edutada saab vanglaametnikku:
  1) kes vastab ametiastmele kehtestatud nõuetele;
  2) kes on oma ametiastme järgsel ametikohal teeninud vähemalt ühe aasta;
  3) kellel ei ole kehtivat distsiplinaarkaristust;
  4) kes on andnud enda edutamiseks kirjaliku nõusoleku.

§ 3.  Vangistusseaduse § 168 lõike 2 rakendamine

  (1) Enne vangistusseaduse jõustumist Sisekaitseakadeemia lõpetanud isik, kes vangistusseaduse jõustumisel ei töötanud vanglateenistusse kuuluval ametikohal, loetakse läbinuks II klassi vanglainspektori ametiastmele vastavale ametikohale nimetamiseks vajaliku ettevalmistusteenistuse.

  (2) Enne vangistusseaduse jõustumist korrektsioonialast haridust andva muu õppeasutuse lõpetanud isik, kes vangistusseaduse jõustumisel ei töötanud vanglateenistusse kuuluval ametikohal, loetakse läbinuks II klassi valvuri ametiastmele vastavale ametikohale nimetamiseks vajaliku ettevalmistusteenistuse.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 21. novembri 2000. a määrus nr 374 „Vanglaametniku teenistuskäigu määrus” tunnistatakse kehtetuks.

Andrus Ansip
Peaminister

Hanno Pevkur
Justiitsminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json