Teksti suurus:

Ehitusala tegevusalade alaliikide loetelu ning vastutava spetsialisti kutsenimetuste ja -tasemete nõude täpne jagunemine tegevusalade alaliikide kaupa

Ehitusala tegevusalade alaliikide loetelu ning vastutava spetsialisti kutsenimetuste ja -tasemete nõude täpne jagunemine tegevusalade alaliikide kaupa - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RT I, 12.07.2014, 176

Ehitusala tegevusalade alaliikide loetelu ning vastutava spetsialisti kutsenimetuste ja -tasemete nõude täpne jagunemine tegevusalade alaliikide kaupa

Vastu võetud 10.07.2014 nr 54

Määrus kehtestatakse ehitusseaduse § 41 lõike 4 ja § 47 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse ehitusseaduse § 41 lõikes 1 nimetatud ehitusala tegevusalade alaliikide loetelu ning vastutava spetsialisti kutsenimetuste ja -tasemete nõude täpne jagunemine tegevusalade alaliikide kaupa.

§ 2.   Tegevusalade alaliigid ning vastutava spetsialisti kutsenimetuste ja -tasemete jagunemine

  (1) Ehitusala tegevusalade alaliikide loetelu ning vastutava spetsialisti kutsenimetuste ja -tasemete nõude täpne jagunemine tegevusalade alaliikide kaupa on toodud käesoleva määruse lisas.

  (2) Kui vastutav spetsialist tõendab oma pädevust vastavalt ehitusseaduse §-s 723 sätestatule, määratakse ettevõtja tegevusala alaliik käesoleva määruse lisas toodud tegevusala alaliigi täpsusega.

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Ehitusala tegevusalade alaliikide loetelu ning vastutava spetsialisti kutsenimetuste ja -tasemete nõude täpne jagunemine tegevusalade alaliikide kaupa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json