Teksti suurus:

Veekahuri kasutamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.07.2014, 181

Veekahuri kasutamise kord

Vastu võetud 08.07.2014 nr 31

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 791 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse veekahuri erivahendina kasutamise kord.

§ 2.   Veekahur ja veekahuri kasutamine

  (1) Veekahur on politsei või seaduses sätestatud juhul muu korrakaitseorgani eriotstarbeline sõiduk, mis on kohandatud erinevatel režiimidel kõrgsurvega veejoa kasutamiseks.

  (2) Veekahuri kasutamine on rahvahulga füüsiline mõjutamine veejoaga.

§ 3.   Lisaainete kasutamine

  (1) Veekahuris on lisaks veele lubatud lisaainena kasutada:
  1) markeerivat värvainet;
  2) lakrimaatorit (CS) või pipragaasi (kapsaitsiin) gaasi kontsentratsiooniga kuni viis protsenti.

  (2) Lisaaine ja selle koguse valimisel peab arvestama tootja soovitustega ning aine kasutamise eesmärgiga.

§ 4.   Hoiatamine veekahuri kasutamisest

  (1) Enne veekahuri kasutamist on korrakaitseorganil kohustus hoiatada valjuhääldi kaudu veekahuri kasutamisest. Veekahuri kasutamisest hoiatamisel:
  1) antakse korraldus vabatahtlikult lahkuda veekahuri kasutamise mõjualast;
  2) teatatakse veekahuri kasutamise algusaeg, mis peab olema piisav vabatahtlikuks lahkumiseks;
  3) teatatakse lisaainete kasutamisest ning selle eesmärgist;
  4) tehakse lisaainete kasutamisel ettepanek läheduses asuvate hoonete uste ja akende sulgemiseks.

  (2) Vahetult enne veekahuri kasutamist antakse valjuhääldi kaudu teade veekahuri kasutamisest.

  (3) Veekahuri kasutamise vahetust teatamisest võib loobuda üksnes juhul, kui hoiatamine ei ole võimalik vahetu kõrgendatud ohu tõrjumise kiire vajaduse tõttu.

§ 5.   Loa andmine veekahuri kasutamiseks

  Loa veekahuri kasutamiseks annab politseile Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor või tema volitatud politseiametnik ning seaduses sätestatud juhul muule korrakaitseorganile selle juht.

§ 6.   Keelud veekahuri kasutamisel

  Veekahurit on keelatud kasutada, kui rahvahulk asub:
  1) välja lülitamata elektriseadmete ja -rajatiste, milles on pinge 1000 volti või vähem, vahetus läheduses või nendest kuni viie meetri kaugusel;
  2) välja lülitamata elektriseadmete ja -rajatiste, milles on pinge 1001 volti või rohkem, vahetus läheduses või nendest kuni kümne meetri kaugusel;
  3) keemiliste ainete käitlemise koha läheduses, kui keemilised ained veega reageerimisel või veesurve tagajärjel võivad tekitada plahvatusohu.

§ 7.   Veekahuri kasutamise protokollimine

  Veekahuri kasutamine protokollitakse. Veekahuri kasutamisel dokumenteeritakse vähemalt järgmised andmed:
  1) veekahuri kasutamiseks loa andnud politseiametniku andmed;
  2) veekahuri kasutamisest hoiatamise aeg ja sisu;
  3) teave lisaainete kasutamise kohta;
  4) veejoa kasutamise algus- ja lõpuaeg;
  5) arvatav isikute arv, kelle suhtes veekahurit kasutati;
  6) märge veekahuri kasutamise videosalvestamise kohta või põhjus, miks ei videosalvestatud veekahuri kasutamist.

§ 8.   Veekahuri kasutamise videosalvestamine

  Võimaluse korral veekahuri kasutamine videosalvestatakse.

Hanno Pevkur
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json