Teksti suurus:

Kaitseliidu ajutiselt valvatava objekti tähistamise kord ja tähis

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.07.2019, 1

Kaitseliidu ajutiselt valvatava objekti tähistamise kord ja tähis

Vastu võetud 08.07.2019 nr 12

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 691 lõike 4 alusel.

§ 1.  Kaitseliidu ajutiselt valvatava objekti tähistamise üldine kord

  (1) Kaitseliidu ajutiselt valvatava objekti (edaspidi objekt) tähistab Kaitseliit, kasutades käesolevas määruses kirjeldatud tähist.

  (2) Tähiste arvu ja asukoha valikul arvestatakse muu hulgas:
  1) tavapäraseid julgeolekualale juurdepääsu ja sellest möödumise suundi;
  2) tähise nähtavust nii, et tähis oleks ümbritsevast selgelt eristatav;
  3) tähise asetust objekti suhtes ja kaugust sellest nii, et objekti asukoht ja piirid oleksid kõrvalisele isikule üheselt arusaadavad.

  (3) Tähis paigutatakse objekti välispiiri igale küljele. Piirdega piiritlemata alal paigaldatakse tähis piirimärkidele ning sissepääsukohtadele. Tähise võib paigutada objekti välispinnale nii, et see oleks objektile sisenemise või lähenemise suunast selgelt eristatav.

  (4) Tähise materjal ja kinnitusviis peavad tagama tähise püsimise oma asukohas ja vastupidavuse keskkonnaoludele.

  (5) Tähisele kantud tekst ja muud elemendid võivad nähtavuse suurendamiseks olla helkmaterjalist.

  (6) Tähise ja selle elementide mõõtmeid võib suurendada proportsionaalselt.

§ 2.  Objekti tähis

  (1) Objekti tähis on valge ruut, mille külje pikkus on vähemalt 30 sentimeetrit.

  (2) Objekti tähise ülemises osas on riigilipu värvides sõõr, mille läbimõõt on vähemalt 12,5 sentimeetrit.

  (3) Objekti tähisel on läbivalt suurtähtedega järgmine tekst:
  1) punast värvi „STOPP!”, mille kõrgus on vähemalt 4,5 sentimeetrit;
  2) musta värvi „RELVASTATUD VALVE”, mille kõrgus on vähemalt 1,5 sentimeetrit;
  3) musta värvi „KAITSELIIDU AJUTISELT”, mille kõrgus on vähemalt 1 sentimeeter;
  4) musta värvi „VALVATAV OBJEKT”, mille kõrgus on vähemalt 1 sentimeeter.

  (4) Kirjete kirjastiil on „Arial”.

  (5) Objekti tähise näidis on esitatud määruse lisas „Kaitseliidu ajutiselt valvatava objekti tähise näidis”.

§ 3.  Objekti tähistamise erand

  Objekt, millel toimuvad laskmised, lõhketööd või relvade, lahingumoona, lahingu- ja muu tehnika katsetused, tähistatakse vastavalt relvaseaduse § 85 lõike 5 alusel antud valdkonna eest vastutava ministri määruses sätestatud harjutusvälja ja lasketiiru ning nende ohuala tähistamise nõuetele.

Jüri Luik
Minister

Kristjan Prikk
Kantsler

Lisa Kaitseliidu ajutiselt valvatava objekti tähise näidis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json