Teksti suurus:

Sotsiaalkindlustusameti järelevalveametniku ametitõendi vorm

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 12.07.2019, 19

Sotsiaalkindlustusameti järelevalveametniku ametitõendi vorm
[RTL 2009, 47, 677 - jõust. 19.06.2009]

12.07.2019 16:45
Kehtetu märkega terviktekst avaldatud veaparanduse korras Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel, kuna määruse kehtestamise aluseks olnud volitusnorm kaotas kehtivuse 01.07.2014.

Vastu võetud 28.02.2005 nr 37
RTL 2005, 29, 408
jõustumine 18.03.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
KehtetuRT I, 13.03.2014, 401.07.2014