Teksti suurus:

Keskkonnaministri 28. juuni 2013. a määruse nr 49 „Jäätmepõletus- ja koospõletustehastest väljuvates gaasides sisalduvate saasteainete heite piirväärtused ning välisõhku väljutatava heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.09.2018
Avaldamismärge:RT I, 12.09.2018, 1

Keskkonnaministri 28. juuni 2013. a määruse nr 49 „Jäätmepõletus- ja koospõletustehastest väljuvates gaasides sisalduvate saasteainete heite piirväärtused ning välisõhku väljutatava heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid” muutmine

Vastu võetud 10.09.2018 nr 36

Määrus kehtestatakse tööstusheite seaduse § 100 lõike 1 ja § 101 alusel.

Keskkonnaministri 28. juuni 2013. a määruses nr 49 „Jäätmepõletus- ja koospõletustehastest väljuvates gaasides sisalduvate saasteainete heite piirväärtused ning välisõhku väljutatava heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva määruse lisa 4 kehtib alates 1. juunist 2013 koospõletustehastele, millele on luba väljastatud pärast tööstusheite seaduse jõustumist.”;

2) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

3) määruse lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2;

4) määruse lisa 4 asendatakse käesoleva määruse lisaga 3.

Siim Kiisler
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa 1 Väljuvates gaasides saasteainete sisalduse piirväärtused koospõletustehastele (gaasiturbiinid ja gaasimootorid välja arvatud), mille kompleksluba on antud enne tööstusheite seaduse jõustumist või mille kohta täielik loataotlus oli esitatud enne tööstusheite seaduse jõustumist ning mis on tegevust alustanud enne 7. jaanuari 2014 (kehtivad kuni 31.12.2015)

Lisa 2 Väljuvates gaasides saasteainete sisalduse piirväärtused koospõletustehastele (gaasiturbiinid ja gaasimootorid välja arvatud), mille kompleksluba on antud enne tööstusheite seaduse jõustumist või mille kohta täielik loataotlus oli esitatud enne tööstusheite seaduse jõustumist ning mis on tegevust alustanud enne 7. jaanuari 2014 (kehtivad alates 01.01.2016)

Lisa 3 Väljuvates gaasides saasteainete sisalduse piirväärtused koospõletustehastele (gaasiturbiinid ja gaasimootorid välja arvatud), mille kompleksluba on antud pärast tööstusheite seaduse jõustumist

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json