Teksti suurus:

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.10.2012
Avaldamismärge:RT I, 12.10.2012, 1

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel” muutmine

Vastu võetud 28.09.2012 nr 48

Määrus kehtestatakse kohtute seaduse §-de 11 ja 19 alusel.

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruses nr 47 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 3 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa „22 kohtunikku” tekstiosaga „21 kohtunikku”;

2) paragrahvi 1 lõike 3 punktis 5 asendatakse tekstiosa „3 kohtunikku” tekstiosaga „2 kohtunikku”;

3) paragrahvi 2 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa „9 kohtunikku” tekstiosaga „10 kohtunikku”;

4) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 2 asendatakse tekstiosa „3 kohtunikku” tekstiosaga „4 kohtunikku”.

Kristen Michal
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

/otsingu_soovitused.json