Teksti suurus:

Vanglate teenistujate koosseisude ja vanglate põhimääruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.10.2012
Avaldamismärge:RT I, 12.10.2012, 2

Vanglate teenistujate koosseisude ja vanglate põhimääruste muutmine

Vastu võetud 05.10.2012 nr 49

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 105 lõike 2 ja kriminaalhooldusseaduse § 5 lõike 3 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 26. märtsi 2008. a määruse nr 11 „Viru Vangla teenistujate koosseis” muutmine

Justiitsministri 26. märtsi 2008. a määruse nr 11 „Viru Vangla teenistujate koosseis” § 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

Ametikoht

Ametikoha põhigrupp/ametiaste

  Arv

Kokku

Juhtkond

 

 

 

Direktor

Vangla peainspektor

    1

 

Direktori asetäitja

Vangla peainspektor

    3

 

 

 

 

    4

Taasühiskonnastamise ametnikud

 

 

 

Spetsialist-kaplan

Vanemametnik

    5

 

Vanemkaplan

Vanemametnik

    1

 

 

 

 

    6

Esimene üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    6

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    5

 

Valvur

II klassi valvur

  15

 

Spetsialist-psühholoog

Vanemametnik

    1

 

Kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

    1

 

 

 

 

  29

Teine üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Spetsialist-psühholoog

Vanemametnik

    1

 

Kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    4

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    5

 

Valvur

II klassi valvur

  22

 

 

 

 

  34

Kolmas üksus

 

 

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    1

 

Vanem kriminaalhooldusametnik – metoodik

Vanemametnik

    2

 

Vanemkriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

    4

 

Kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

  28

 

Spetsialist-psühholoog

Vanemametnik

    2

 

Spetsialist-huvijuht

Vanemametnik

    1

 

Sotsiaalpedagoog

Vanemametnik

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    7

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    2

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    5

 

Valvur

II klassi valvur

  21

 

 

 

 

  74

Neljas üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    7

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    5

 

Valvur

II klassi valvur

  15

 

 

 

 

  28

Viies üksus

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    6

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    5

 

Valvur

II klassi valvur

  15

 

 

 

 

  27

Avavanglaosakond

 

 

 

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    2

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    1

 

Valvur

II klassi valvur

    5

 

Kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

    1

 

 

 

 

  10

Järelevalveosakond

 

 

 

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    3

 

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

    5

 

Inspektor – korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

    5

 

Inspektor

II klassi vanglainspektor

    3

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

  16

 

Valvur

II klassi valvur

  54

 

 

 

 

  87

Vastuvõtu- ja arvestusosakond

 

 

 

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    2

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    6

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    1

 

Valvur

II klassi valvur

    3

 

Spetsialist-laojuhataja

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-laohoidja

Vanemametnik

    1

 

Laotööline

Lihttööline

    1

 

 

 

 

  16

Julgeolekuosakond

 

 

 

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    2

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    8

 

 

 

 

  11

Üldosakond

 

 

 

Osakonnajuhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

    3

 

Peaspetsialist väljaõppe alal

I klassi vanglainspektor

    1

 

Kehalise ettevalmistuse peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    1

 

Personalispetsialist

Vanemametnik

    1

 

Jurist

Vanemametnik

    4

 

Spetsialist

Vanemametnik

    3

 

Referent

Vanemametnik

    1

 

Nooremreferent

Nooremametnik

    3

 

 

 

 

  18

Finants- ja majandusosakond

 

 

 

Osakonnajuhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

    3

 

Spetsialist

Vanemametnik

    6

 

Spetsialist-laojuhataja

Vanemametnik

    1

 

Peaspetsialist – söökla juhataja

Vanemametnik

    1

 

Laohoidja

Teenindustöötaja

    1

 

Kokk

Teenindustöötaja

    7

 

Autojuht

Mehhanismide juht

    3

 

Köögitööline

Lihttööline

    7

 

Koristaja

Lihttööline

    3

 

 

 

 

  33

Meditsiiniosakond

 

 

 

Osakonnajuhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Spetsialist-arst

Vanemametnik

    2

 

Spetsialist-psühhiaater

Vanemametnik

    2

 

Spetsialist-uroloog

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-radioloog

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-hambaarst

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-vanemõde

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-õde

Vanemametnik

  10

 

Spetsialist – hambaarsti õde

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-laborant

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-radioloogiaõde

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-infektsionist

Vanemametnik

    0,5

 

Spetsialist-dermatoveneroloog

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-sisearst

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-kirurg/traumatoloog

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-neuroloog

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-oftalmoloog

Vanemametnik

    0,5

 

Referent

Vanemametnik

    1

 

Nooremspetsialist-hooldaja

Nooremametnik

    1

 

 

 

 

  25,25

Kriminaalhooldusosakond

 

 

 

Osakonnajuhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Vanem kriminaalhooldusametnik – metoodik

Vanemametnik

    3

 

Vanem kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

    6

 

Kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

  27

 

Spetsialist-psühholoog

Vanemametnik

    3

 

Tööhõive peaspetsialist

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-huvijuht

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-hariduskorraldaja

Vanemametnik

    1

 

Raamatukoguhoidja

Vanemametnik

    1

 

Riigikeele õppe korraldaja

Vanemametnik

    1

 

 

 

 

  45

 

 

 

 

Teenistujate ameti- ja abiteenistuskohti kokku

 

447,25

Neist vanglaametnikke

 

 

276

 

 

 

 

Kinnipeetavatega täidetavad ametikohad

119

119

Abitööline

 

 

 

 

 

 

 

 

KÕIK KOKKU

 

566,25”.

§ 2.  Justiitsministri 26. mai 2008. a määruse nr 25 „Tartu Vangla teenistujate koosseis” muutmine

Justiitsministri 26. mai 2008. a määruse nr 25 „Tartu Vangla teenistujate koosseis” § 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

Ameti- või abiteenistuskoht

Ametikoha põhigrupp/ametiaste

  Arv

Kokku

Juhtkond

 

 

 

Direktor

Vangla peainspektor

    1

 

Direktori asetäitja

Vangla peainspektor

    2

 

 

 

 

    3

Esimene üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    6

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    5

 

Valvur

II klassi valvur

  18

 

 

 

 

  30

Teine üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    6

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    5

 

Valvur

II klassi valvur

  16

 

 

 

 

  28

Kolmas üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    3

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    6

 

Valvur

II klassi valvur

  20

 

 

 

 

  30

Neljas üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    7

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    5

 

Valvur

II klassi valvur

  17

 

 

 

 

  30

Viies üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    6

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    5

 

Valvur

II klassi valvur

  16

 

 

 

 

  28

Järelevalveosakond

 

 

 

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    2

 

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

    5

 

Inspektor – korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

    5

 

Inspektor

II klassi vanglainspektor

    1

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

  14

 

Vanemvalvur-koerajuht

I klassi valvur

    1

 

Valvur

II klassi valvur

  32

 

Valvur-koerajuht

II klassi valvur

    4

 

 

 

 

  65

Julgeolekuosakond

 

 

 

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    2

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    9

 

 

 

 

  12

Arvestusosakond

 

 

 

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    3

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    7

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    3

 

Valvur

II klassi valvur

    8

 

 

 

 

  22

Saatmisosakond

 

 

 

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor

II klassi vanglainspektor

    4

 

Spetsialist-planeerija

II klassi vanglainspektor

    2

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    4

 

Valvur

II klassi valvur

    8

 

 

 

 

  19

Üldosakond

 

 

 

Osakonnajuhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

    1

 

Peaspetsialist väljaõppe alal

I klassi vanglainspektor

    1

 

Kehalise ettevalmistuse peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    1

 

Personali peaspetsialist

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist

Vanemametnik

    3

 

Personali spetsialist

Vanemametnik

    2

 

Jurist

Vanemametnik

    4

 

Referent

Vanemametnik

    1

 

 

 

 

  15

Finants- ja majandusosakond

 

 

 

Osakonnajuhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

    5

 

Spetsialist

Vanemametnik

    7

 

Spetsialist-laojuhataja

Vanemametnik

    3

 

Spetsialist – söökla juhataja

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist – kaupluse juhataja

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-kaubatundja

Vanemametnik

    1

 

Kokk

Teenindustöötaja

    7

 

Müüja-komplekteerija

Teenindustöötaja

    1

 

Autojuht

Mehhanismide juht

    2

 

Köögitööline

Lihttööline

    7

 

Koristaja

Lihttööline

    4

 

 

 

 

  40

Sotsiaalosakond

 

 

 

Osakonnajuhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

    1

 

Peaspetsialist-vanemkaplan

Vanemametnik

    1

 

Sotsiaaltöötaja

Vanemametnik

    7

 

Riigikeele õppe korraldaja

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-psühholoog

Vanemametnik

    6

 

Spetsialist-kaplan

Vanemametnik

    3,5

 

Spetsialist-huvijuht

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-hariduskorraldaja

Vanemametnik

    1

 

Raamatukoguhoidja

Vanemametnik

    1

 

 

 

 

  23,5

Meditsiiniosakond

 

 

 

Osakonnajuhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Spetsialist-üldarst

Vanemametnik

    2

 

Spetsialist-psühhiaater

Vanemametnik

    3,5

 

Spetsialist – kliiniline psühholoog

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-radioloog

Vanemametnik

    0,5

 

Spetsialist-infektsionist

Vanemametnik

    0,5

 

Spetsialist-radioloogiaõde

Vanemametnik

    0,75

 

Spetsialist-günekoloog

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-hambaarst

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist – hambaarsti õde

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-vanemõde

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-õde

Vanemametnik

  14

 

Spetsialist-dermatoveneroloog

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-sisearst

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-kirurg/traumatoloog

Vanemametnik

    0,5

 

Spetsialist-neuroloog

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-oftalmoloog

Vanemametnik

    0,25

 

Referent

Vanemametnik

    1

 

Nooremspetsialist-laborant

Nooremametnik

    1

 

Nooremspetsialist-hooldaja

Nooremametnik

    1

 

 

 

 

  31

Kriminaalhooldusosakond

 

 

 

Osakonnajuhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Talituse juhataja

Kõrgem ametnik

    7

 

Vanem kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

    5

 

Kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

  42

 

Nooremreferent

Nooremametnik

    5

 

Koristaja

Lihttööline

    2,3

 

 

 

 

  62,3

 

 

 

 

Teenistujate ameti- ja abiteenistuskohti kokku

 

438,8

sealhulgas vanglaametnike ametikohti

 

 

269

 

 

 

 

Kinnipeetavatega täidetavad abiteenistuskohad

 

 

Elektrik-remonditööline

Oskustööline

    5

 

Lukksepp-keevitaja

Oskustööline

    4

 

Kingsepp

Lihttööline

    1

 

Abitööline

Lihttööline

  70

 

 

 

 

  80

 

 

 

 

KÕIK KOKKU

 

 

518,8”.

§ 3.  Justiitsministri 30. novembri 2010. a määruse nr 42 „Harku ja Murru Vangla teenistujate koosseisu kinnitamine ning sellega seoses Viru Vangla teenistujate koosseisu muutmine” muutmine

Justiitsministri 30. novembri 2010. a määruses nr 42 „Harku ja Murru Vangla teenistujate koosseisu kinnitamine ning sellega seoses Viru Vangla teenistujate koosseisu muutmine” asendatakse § 1 tekstiosa

Juhtkond

 

 

 

Direktor

Vangla peainspektor

1

 

Direktori asetäitja

Vangla peainspektor

1

 

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

3

 

 

 

 

5

tekstiosaga

Juhtkond

 

 

 

Direktor

Vangla peainspektor

1

 

Direktori asetäitja

Vangla peainspektor

1

 

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

0,4

 

 

 

 

2,4”.

§ 4.  Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruse nr 87 „Tartu Vangla põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruses nr 87 „Tartu Vangla põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 13 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Arvestusosakonna põhiülesanded on pidada kinnipeetavate ja vahistatute statistilist arvestust, pidada nende isiklikke toimikuid ja järgida kinnipidamistähtaegu, korraldada kinnipeetavate ja vahistatute vanglasse vastuvõttu ning tagada kinnipeetavate ja vahistatute isiklike asjade lao toimimine.”;

3) paragrahv 136 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Justiitsministri 13. juuni 2006. a määruse nr 20 „Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 13. juuni 2006. a määruses nr 20 „Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Viru Vangla (edaspidi vangla) on kinnine vangla, milles on eelvangistusosakond ja avavanglaosakond.”;

2) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) avavanglaosakond;”;

3) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) esimene üksus;”;

4) paragrahvi 72 lõikes 2 asendatakse sõnad „Kriminaalhooldusosakond jaguneb” sõnadega „Kriminaalhooldusosakonna talitused on”;

5) paragrahv 9 sõnastatakse järgmiselt:

§ 9. Avavanglaosakond

Avavanglaosakonna põhiülesanne on korraldada avavangistuses viibivate kinnipeetavate järelevalvet ja vangistuse täideviimist.”;

6) paragrahvist 11 jäetakse välja tekstiosa „korraldada kinnipeetavate tööhõivet,”;

7) määrust täiendatakse §-ga 121 järgmises sõnastuses:

§ 121. Esimene üksus

Esimese üksuse põhiülesanne on korraldada kinnipeetavate ja vahistatute järelevalvet ning kinnipeetavate vangistuse täideviimist.”;

8) paragrahvi 144 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Neljanda üksuse põhiülesanne on korraldada kinnipeetavate järelevalvet ja vangistuse täideviimist.”;

9) paragrahvi 161 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kriminaalhooldusosakonna põhiülesanded on valvata kriminaalhooldusaluse käitumise ja temale kohtu või prokuröri pandud kohustuste täitmise järele ning soodustada kriminaalhooldusaluse sotsiaalset kohanemist eesmärgiga mõjutada teda hoiduma kuritegude toimepanemisest, korraldada kinnipeetavate ja vahistatute sotsiaalhoolekannet, sotsiaal- ja psühholoogilist nõustamist ning taasühiskonnastavaid tegevusi.”.

§ 6.  Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” muutmine

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruses nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Lõigetes 1 ja 2 sätestatut kohaldatakse ka Viru Vangla avavanglaosakonna juhataja suhtes ning üksust juhtiva muu vanglateenistuse ametniku suhtes.”;

2) paragrahvi 57 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Direktori asetäitja, kellele allub avavanglaosakond või Viru Vanglas avavanglaosakonna juhataja võib lubada kinnipeetava taotluse alusel soetada asju vanglateenistuse vahenduseta, kui vanglateenistuse vahendusel asjade soetamine ei ole otstarbekas.”.

§ 7.  Määrus jõustub 15. oktoobril 2012. a.

Kristen Michal
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

/otsingu_soovitused.json