Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 171 „Strateegiliste kaupade nimekiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.10.2021
Avaldamismärge:RT I, 12.10.2021, 2

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 171 „Strateegiliste kaupade nimekiri” muutmine

Vastu võetud 08.10.2021 nr 93

Määrus kehtestatakse strateegilise kauba seaduse § 2 lõike 10 alusel.

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruses nr 171 „Strateegiliste kaupade nimekiri” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisad kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

2) määruse normitehnilist märkust täiendatakse ja kehtestatakse uues sõnastuses järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/43/EÜ kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise kohta (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 146, 10.06.2009, lk 1–36), muudetud komisjoni direktiiviga 2010/80/EL (ELT L 308, 24.11.2010, lk 11–45), komisjoni direktiiviga 2012/10/EL (ELT L 85, 24.03.2012, lk 3–34), komisjoni direktiiviga 2012/47/EL (ELT L 31, 31.01.2013, lk 43–74), komisjoni direktiiviga 2014/18/EL (ELT L 40, 11.02.2014, lk 20–55), komisjoni direktiiviga 2014/108/EL (ELT L 359, 16.12.2014, lk 117–150), komisjoni direktiiviga 2016/970/EL (ELT L 163, 21.06.2016, lk 1–34), komisjoni direktiiviga 2017/433/EL (ELT L 70, 15.03.2017, lk 1–34), komisjoni direktiiviga 2017/2054/EL (ELT L 311, 25.11.2017, lk 1–37) komisjoni direktiiviga (EL) 2019/514 (ELT L 89, 29.03.2019, lk 1–36), komisjoni direktiiviga (EL) 2021/1047 (ELT L 225, 25.06.2021, lk 69–101); Euroopa Liidu Nõukogus vastu võetud sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirjaga 2013/C 90/01 (ELT C 90, 27.03.2013, lk 1–37), Euroopa Liidu Nõukogus vastu võetud sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirjaga 2014/C 107/01 (ELT C 107, 09.04.2014, lk 1–39), Euroopa Liidu Nõukogus vastu võetud sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirjaga 2015/C 129/01 (ELT C 129, 21.04.2015, lk 1–34), Euroopa Liidu Nõukogus vastu võetud sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirjaga 2016/C 122/01 (ELT C 122, 06.04.2016, lk 1–33), Euroopa Liidu Nõukogus vastu võetud sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirjaga 2017/C 097/01 (ELT C 97, 28.03.2017, lk 1–33), Euroopa Liidu Nõukogus vastu võetud sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirjaga 2018/C 098/01 (ELT C 98, 15.03.2018, lk 1–33), Euroopa Liidu Nõukogus vastu võetud sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirjaga 2019/C 95/01 (ELT C 95, 12.03.2019, lk 1–35), Euroopa Liidu Nõukogus vastu võetud sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirjaga 2020/C 85/01 (ELT C 85, 13.03.2020, lk 1–37).”.

Kaja Kallas
Peaminister

Eva-Maria Liimets
Välisminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa 1 Sõjaliste kaupade nimekiri

Lisa 2 Kaitseotstarbeliste toodete nimekiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json