Teksti suurus:

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.11.2013
Avaldamismärge:RT I, 12.11.2013, 6

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 08.11.2013 nr 38

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” muutmine

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruses nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Ameti postiaadress on Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn.”;

2) paragrahvi 13 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) koostöö teiste ametiasutuste, välisriikide ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega kontrollivaldkonnas.”;

3) lisas 2 asendatakse sõna „ametnik” sõnaga „teenistuja” vastavas käändes ja sõna „ametnikud” sõnaga „teenistujad”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Rakendatakse alates 1. novembrist 2013. a.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json