Teksti suurus:

Justiitsministri 27. detsembri 2000. aasta määruse nr 78 „Kohtute registriosakondade keskandmebaasi pidamine“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 12.12.2012, 1

Justiitsministri 27. detsembri 2000. aasta määruse nr 78 „Kohtute registriosakondade keskandmebaasi pidamine“ muutmine

Vastu võetud 03.12.2012 nr 55

Määrus kehtestatakse äriseadustiku § 67 lõike 4 alusel.

§ 1.   Justiitsministri 27. detsembri 2000. aasta määruses nr 78 „Kohtute registriosakondade keskandmebaasi pidamine“ tehakse järgmised muudatused:


1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse äriseadustiku § 67 lõigete 1 ja 4, § 69 lõike 1, § 70 ja § 541 lõike 2 alusel.“;

2) määruses asendatakse läbivalt sõna „registrikohus“ sõnaga „registriosakond“ vastavas käändes;

3) määruse 4. peatükk tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. aastal.

Kristen Michal
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

/otsingu_soovitused.json