Teksti suurus:

Dokumentide infosüsteemis kättesaadavaks tegemise ning kohtuotsuste digitaalallkirjastamise ja infosüsteemis registreerimise kohustuse rakendamine Riigikohtus

Dokumentide infosüsteemis kättesaadavaks tegemise ning kohtuotsuste digitaalallkirjastamise ja infosüsteemis registreerimise kohustuse rakendamine Riigikohtus - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.12.2013
Avaldamismärge:RT I, 12.12.2012, 2

Dokumentide infosüsteemis kättesaadavaks tegemise ning kohtuotsuste digitaalallkirjastamise ja infosüsteemis registreerimise kohustuse rakendamine Riigikohtus

Vastu võetud 10.12.2012 nr 56

Määrus kehtestatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse § 22 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 3111 lõike 7 rakendamine Riigikohtus

  Riigikohus teeb menetlusdokumendid tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 3111 lõike 7 kohaselt selleks ettenähtud infosüsteemis menetlusosalistele viivitamata kättesaadavaks alates 1. jaanuarist 2014. aastal.

§ 2.   Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 441 lõike 1 rakendamine Riigikohtus

  Riigikohus registreerib otsuse viivitamata kohtute infosüsteemis alates 1. jaanuarist 2014. aastal.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. aastal.

Kristen Michal
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json