Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 22. detsembri 2011. a määruse nr 71 „Arhivaalide kasutamisega seotud tasuliste teenuste loetelu ja tasu määrad” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 12.12.2013, 5

Haridus- ja teadusministri 22. detsembri 2011. a määruse nr 71 „Arhivaalide kasutamisega seotud tasuliste teenuste loetelu ja tasu määrad” muutmine

Vastu võetud 09.12.2013 nr 36

Määrus kehtestatakse arhiiviseaduse § 3 lõike 4 alusel.

§ 1.  Haridus- ja teadusministri määruse muutmine

Haridus- ja teadusministri 22. detsembri 2011. a määruse nr 71 „Arhivaalide kasutamisega seotud tasuliste teenuste loetelu ja tasu määrad” lisa muudetakse ja kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014. a.

Jaak Aaviksoo
Minister

Janar Holm
Kantsler

Lisa Tasuliste teenuste loetelu ja rakendatavad tasu määrad

/otsingu_soovitused.json