Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. detsembri 2003. a määruse nr 265 „Jäämurdetööde kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.12.2013
Avaldamismärge:RT I, 12.12.2013, 7

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. detsembri 2003. a määruse nr 265 „Jäämurdetööde kord” muutmine

Vastu võetud 10.12.2013 nr 75

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 50 lõike 1 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. detsembri 2003. a määruse nr 265 „Jäämurdetööde kord” § 5 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud teave edastatakse elektroonilise mereinfosüsteemi kaudu.”.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json