Teksti suurus:

Kohalike omavalitsusüksuste ja maa-alade loetelu kinnitamine, kus maa erastamiseks välismaalase või Eesti eraõigusliku juriidilise isiku poolt on vajalik Siseministeeriumi luba

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 12.12.2017, 10

Kohalike omavalitsusüksuste ja maa-alade loetelu kinnitamine, kus maa erastamiseks välismaalase või Eesti eraõigusliku juriidilise isiku poolt on vajalik Siseministeeriumi luba
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

Vastu võetud 15.10.1996 nr 249
RT I 1996, 74, 1315
jõustumine 27.10.1996

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.11.2017RT I, 12.12.2017, 101.01.2018

Eesti Vabariigi maareformi seaduse paragrahvi 21 lõike 5 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada maa-alade loetelu, kus maa erastamiseks välismaalase või Eesti eraõigusliku juriidilise isiku poolt on vajalik Siseministeeriumi luba (juurde lisatud).
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

2. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]


 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 15. oktoobri 1996. a
määrusega nr 249
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

Maa-alade loetelu, kus maa erastamiseks välismaalase või Eesti eraõigusliku juriidilise isiku poolt on vajalik Siseministeeriumi luba
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

1. Riigipiiriga piirnevad maa-alad:

Maaüksus, mis piirneb välispiiri maismaapiiril riigipiiriga või piiririba katastriüksusega või piiriveekoguga, välja arvatud Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järvega.
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

2. Muud maa-alad:

Saared, välja arvatud Saaremaa, Hiiumaa, Muhu ja Vormsi.