Teksti suurus:

Eesti Panga presidendi 28. veebruari 2017. aasta määruse nr 4 muutmine

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 12.12.2017, 43

Eesti Panga presidendi 28. veebruari 2017. aasta määruse nr 4 muutmine

Vastu võetud 08.12.2017 nr 11

Määrus kehtestatakse krediidiasutuste seaduse § 3 lõike 3 alusel.

Eesti Panga presidendi 28. veebruari 2017. aasta määruse nr 4 „Elutähtsat teenust osutavate krediidiasutuste ja välisriigi krediidiasutuste filiaalide loetelu” § 2 lõigete 1 ja 2 punktid 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) Luminor Bank AS”.

Ardo Hansson
president