Teksti suurus:

Maaeluministri 15. mai 2015. a määruse nr 61 „Nõustajate koolitustoetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 12.12.2017, 45

Maaeluministri 15. mai 2015. a määruse nr 61 „Nõustajate koolitustoetus” muutmine

Vastu võetud 08.12.2017 nr 83

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lõike 6 alusel.

Maaeluministri 15. mai 2015. a määruse nr 61 „Nõustajate koolitustoetus” § 3 lõige 71 loetakse lõikeks 72 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) E-õppe keskkonnas toimuvast täienduskoolitusest peab elektrooniliselt registreeritud osavõtjate nimekirja alusel osa võtma vähemalt kümme inimest.”.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler