Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 14. novembri 2017. a määruse nr 84 „Riigi Tugiteenuste Keskuse põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 12.12.2019, 1

Riigihalduse ministri 14. novembri 2017. a määruse nr 84 „Riigi Tugiteenuste Keskuse põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 06.12.2019 nr 58

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Riigihalduse ministri 14. novembri 2017. a määruses nr 84 „Riigi Tugiteenuste Keskuse põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 punkt 8 ja § 11 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 11 punktis 7, § 171 pealkirjas ja § 201 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad „toetuste arenduse osakond” sõnadega „toetuste arendamise osakond” vastavas käändes;

3) paragrahvi 15 lõike 1 punktid 1–5, 8 ja 9 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahv 17 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 20 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) koordineerib, suunab ja kontrollib finantsarvestuse, personaliteenuste, majandustarkvara arenduse, riiginõuete, riigihangete osakonna ja toetuste maksete osakonna Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismide sertifitseerimisega tegeleva allüksuse tööd osakonnajuhatajate kaudu;”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. a.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json