Teksti suurus:

Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2020. aastaks

Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2020. aastaks - sisukord
Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 12.12.2019, 18

Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2020. aastaks1

Vastu võetud 11.12.2019 nr 86

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 1062 lõike 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2020. aastaks.

§ 2.  Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused

  (1) Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused taimeliikide kaupa on 2020. aastal järgmised:
  1) harilik kaer (Avena sativa L.) – 596 416 kilogrammi;
  2) harilik nisu (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) – 3 757 838 kilogrammi;
  3) harilik oder (Hordeum vulgare L.) – 2 468 200 kilogrammi;
  4) harilik rukis (Secale cereale L.) – 491 028 kilogrammi;
  5) kartul (Solanum tuberosum L.) – 1 334 250 kilogrammi või meristeemtaimi 6 671 250 tükki;
  6) raps (Brassica napus L. (partim)) – 72 351 kilogrammi.

  (2) Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused ühe sordi kohta taimeliikide kaupa on 2020. aastal järgmised:
  1) harilik kaer (Avena sativa L.) – 29 821 kilogrammi;
  2) harilik nisu (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) – 112 735 kilogrammi;
  3) harilik oder (Hordeum vulgare L.) – 74 046 kilogrammi;
  4) harilik rukis (Secale cereale L.) – 24 551 kilogrammi;
  5) kartul (Solanum tuberosum L.) – 40 028 kilogrammi või meristeemtaimi 200 138 tükki;
  6) raps (Brassica napus L. (partim)) – 2171 kilogrammi.

  (3) Lõikes 1 nimetamata põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemet võib 2020. aastal turustada taimeliikide kaupa koguses, mis ei ületa 100 hektari külvamiseks vajalikku kogust.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. a.


1 Komisjoni direktiiv 2008/62/EÜ, millega sätestatakse teatavad erandid kohalike ja piirkondlike oludega kohanenud ja geneetilisest erosioonist ohustatud põllukultuuride rahvaselektsioonsortide ja sortide heakskiitmiseks ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete ning seemnekartuli turustamiseks (ELT L 162, 21.06.2008, lk 13–19).

Arvo Aller
Minister

Siim Tiidemann
Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json