Teksti suurus:

Riigimetsa majandajatele aastateks 2012–2016 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 13.01.2012, 1

Riigimetsa majandajatele aastateks 2012–2016 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine

Vastu võetud 11.01.2012 nr 1

Määrus kehtestatakse „Metsaseaduse” § 45 lõike 5 alusel.

Riigimetsas aastateks 2012–2016 uuendusraie optimaalne pindala, sealhulgas männikute, kuusikute, kaasikute ja haavikute pindala puuliikide viisi, riigimetsa majandajate kaupa on järgmine:

 
Riigimetsa majandaja

Uuendusraiete pindala (ha)

Mänd

Kuusk

Kask

Haab

Teised
puuliigid

Kokku

Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas

Riigimetsa Majandamise Keskus

15 310

5790

16 100

3485   

2270   

42 955

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas

Järvselja Õppe- ja Katsemetskond

       95

    35

     160

    12,5

    27,5

     330

Luua Metsanduskool

       70

    45

     105

 10

 10

     240

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

       75

    45

     115

 15

 10

     260

Kaitseministeeriumi valitsemisalas

 

     360

  205

     320

 35

 90

   1010

KOKKU

15 910

6120

16 800

3557,5

2407,5

44 795

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json