Teksti suurus:

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 8 „Kasuliku mudeli registreerimise taotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord”, 3. jaanuari 2012. a määruse nr 12 „Kaubamärgimäärus” ja 3. jaanuari 2012. a määruse nr 2 „Patenditaotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 13.01.2015, 1

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 8 „Kasuliku mudeli registreerimise taotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord”, 3. jaanuari 2012. a määruse nr 12 „Kaubamärgimäärus” ja 3. jaanuari 2012. a määruse nr 2 „Patenditaotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 07.01.2015 nr 1

Määrus kehtestatakse kasuliku mudeli seaduse § 18 lõike 3, kaubamärgiseaduse § 511 lõike 6 ja patendiseaduse § 20 lõike 4 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 8 „Kasuliku mudeli registreerimise taotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord” muutmine

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruses nr 8 „Kasuliku mudeli registreerimise taotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 45 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Registreerimistaotluse esitamise eest tasumisele kuuluv riigilõivu summa on erinev sõltuvalt sellest, kas taotleja on füüsiline isik või juriidiline isik. Kui taotleja on füüsiline isik või mitme taotleja korral kõik taotlejad on füüsilised isikud, tasutakse riigilõiv registreerimistaotluse esitamise eest riigilõivuseaduses sätestatu kohaselt vähemas määras võrreldes juhuga, kui taotleja on juriidiline isik või kui mitme taotleja korral mõni neist on juriidiline isik.”;

2) paragrahvi 61 lõike 5 kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

„Riigilõivu laekumise kuupäeval ei ole registreerimistaotluse menetlemisel kasuliku mudeli seaduse §-s 341 sätestatust tulenevalt õiguslikku tähendust.”.

§ 2.  Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 12 „Kaubamärgimäärus” muutmine

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruses nr 12 „Kaubamärgimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 83 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Avalduses peavad sisalduma teabe soovija nimi ja kontaktandmed, päringuobjekt ning andmed riigilõivu tasumise kohta.”;

2) paragrahvi 85 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Avalduses peavad sisalduma tutvuja nimi ja kontaktandmed, taotluse või registreeringu number ning andmed riigilõivu tasumise kohta.”;

3) paragrahvi 87 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Avalduses peavad sisalduma teabe soovija nimi ja kontaktandmed, taotluse või registreeringu number ning andmed riigilõivu tasumise kohta.”.

§ 3.  Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 2 „Patenditaotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord” muutmine

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 2 „Patenditaotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord” § 46 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Patenditaotluse esitamise eest tasumisele kuuluv riigilõivu summa on erinev sõltuvalt sellest, kas patenditaotleja on füüsiline isik või juriidiline isik. Kui patenditaotleja on füüsiline isik või mitme patenditaotleja korral kõik patenditaotlejad on füüsilised isikud, tasutakse riigilõiv patenditaotluse esitamise eest riigilõivuseaduses sätestatu kohaselt vähemas määras võrreldes juhuga, kui patenditaotleja on juriidiline isik või kui mitme patenditaotleja korral mõni neist on juriidiline isik.”.

Andres Anvelt
Minister

Norman Aas
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json