Teksti suurus:

Sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude määrad ning kulude hüvitamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 13.01.2015, 24

Sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude määrad ning kulude hüvitamise kord

Vastu võetud 09.01.2015 nr 4

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 92 lõike 14 alusel.

§ 1.  Sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulu hüvitamise põhimõtted

  (1) Sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude hüvitamise määra kehtestamisel peab teisaldaja või sõiduki valvega hoiukohas hoidmise ja valvamise korraldaja arvestama, et kehtestatud määraga hüvitataks üksnes osutatava teenusega seotud otsekulud, kapitalikulud ja proportsionaalne osa üldkuludest ega teenitaks ebamõistlikku ärikasumit.

  (2) Ühelgi juhul ei tohi sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude hüvitamise määrad olla suuremad §-des 2 ja 3 kehtestatud kulu hüvitamise piirmääradest.

§ 2.  Sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise kulu hüvitamise piirmäärad

  (1) Liiklusseaduse § 92 lõigetes 1 ja 2 toodud juhtumitel sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise kulu hüvitamise piirmäärad koos käibemaksuga on järgmised:
  1) sõiduki, mille täismass ei ületa 3500 kg ja millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta, valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamine maakonnakeskuses, Narvas ja Kohtla-Järvel – 45 eurot;
  2) sõiduki, mille täismass ei ületa 3500 kg ja millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta, valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamine väljaspool maakonnakeskust, Narvat ja Kohtla-Järvet – 45 eurot, millele lisandub 0,90 eurot iga väljaspool maakonnakeskust, Narvat või Kohtla-Järvet läbitud kilomeetri kohta;
  3) sõiduki, mille täismass on üle 3500 kg või millel peale juhikoha on rohkem kui kaheksa istekohta, valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamine – 120 eurot esimene tund ja 60 eurot iga järgnev alustatud 30 minutit.

  (2) Lõike 1 punktides 1 ja 2 toodud kulu sisaldab sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise kulu ja sõiduki puksiirautole paigaldamisele kulunud esimest 45 minutit. Sõiduki puksiirautole paigaldamisele kulunud iga järgneva alustatud 15 minuti puhul on piirmäär 15 eurot koos käibemaksuga, kuid kokku mitte rohkem kui 45 eurot.

  (3) Lõike 1 punktis 2 toodud kilomeetripõhise piirmäära arvutamise aluseks võetav puksiirauto poolt läbitud vahemaa väljaspool maakonnakeskust, Narvat ja Kohtla-Järvet ei tohi ületada vahemaad, mille puksiirauto läbiks väljaspool maakonnakeskust, Narvat ja Kohtla-Järvet ettevõtja tavapärasest tegevuskohast, kus puksiirauto tavaliselt paikneb, sõitmisel otsemat teed pidi sündmuskohale ning sealt valvega hoiukohta või politseiasutusse.

  (4) Mitme puksiirauto kasutamisel sellise sõiduki teisaldamisel, mille täismass on üle 3500 kg või millel peale juhikoha on rohkem kui kaheksa istekohta, arvestatakse täiendavalt kasutatud puksiirautode tööaja kulu lõike 1 punktis 3 kehtestatud piirmäära alusel.

  (5) Sõiduki puksiirautole paigaldamise tasu piirmäär iga alustatud 15 minuti eest maakonnakeskuses, Narvas ja Kohtla-Järvel, kui sõiduk paigaldati puksiirautole, kuid sõidukit valvega hoiukohta või politseiasutusse ei toimetatud, on 22,50 eurot koos käibemaksuga.

  (6) Sõiduki puksiirautole paigaldamise tasu piirmäär iga alustatud 30 minuti eest väljaspool maakonnakeskust, Narvat ja Kohtla-Järvet, kui sõiduk paigaldati puksiirautole, kuid sõidukit valvega hoiukohta või politseiasutusse ei toimetatud, on 45 eurot koos käibemaksuga.

  (7) Lõigetes 5 ja 6 nimetatud puksiirautole paigaldamise tasu alusel hüvitatakse ka sõiduki puksiirautole paigaldamiseks tehtud vajalikud eeltööd, sealhulgas sõiduki teele vedamine.

§ 3.  Sõiduki valvega hoiukohas või politseiasutuses hoidmise ja valvamise kulu hüvitamise piirmäärad

  Liiklusseaduse § 92 lõigetes 1 ja 2 toodud juhtumitel valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetatud sõiduki hoidmise ja valvamise kulu hüvitamise piirmäärad koos käibemaksuga on järgmised:
  1) sõiduki, mille täismass ei ületa 3500 kg ja millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta, hoidmine ja valvamine – 10 eurot esimesel päeval ja 2 eurot igal järgneval alustatud päeval;
  2) sõiduki, mille täismass on üle 3500 kg või millel peale juhikoha on rohkem kui kaheksa istekohta, hoidmine ja valvamine – 10 eurot esimesel päeval ja 2,50 eurot igal järgneval alustatud päeval.

§ 4.  Sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude hüvitamine

  (1) Sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise eest tasutakse sõidukit hoiukohta või politseiasutusse toimetanud või seal hoidnud ja valvanud ettevõtjale.

  (2) Paragrahvi 2 lõigetes 5 ja 6 nimetatud sõiduki puksiirautole paigaldamise tasu hüvitatakse teisaldusteenust osutavale ettevõtjale vaid juhul, kui puksiirauto telliti, kuid sõidukit valvega hoiukohta või politseiasutusse ei toimetatud.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määrus nr 76 „Sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude määrad ning kulude hüvitamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

Taavi Rõivas
Peaminister

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json