Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. märtsi 2010. a määruse nr 16 „Nõuded vedelkütusele” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I, 13.01.2017, 9

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. märtsi 2010. a määruse nr 16 „Nõuded vedelkütusele” muutmine

Vastu võetud 10.01.2017 nr 5

Määrus kehtestatakse vedelkütuse seaduse § 8 lõike 1 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. märtsi 2010. a määruse nr 16 „Nõuded vedelkütusele” § 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Nõuded raskele ja kergele kütteõlile sätestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 120 lõikes 1 nimetatud määrusega.”.

Kadri Simson
Minister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json