Teksti suurus:

Viisakleebise andmeväljale „MÄRKUSED” kantavate riigisiseste märgete loetelu

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.05.2018
Avaldamismärge:RT I, 13.01.2017, 11

Viisakleebise andmeväljale „MÄRKUSED” kantavate riigisiseste märgete loetelu

Vastu võetud 10.01.2017 nr 5

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 101 lõike 3 punkti 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Eesti pädeva asutuse väljaantava viisakleebise andmeväljale „MÄRKUSED” kantavate riigisiseste märgete loetelu.

§ 2.   Viisakleebise andmeväljale „MÄRKUSED” kantavate riigisiseste märgete loetelu

  Viisakleebise andmeväljale „MÄRKUSED” kantakse järgmised riigisisesed märked:
  1) Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodaniku perekonnaliikmele väljaantavale viisakleebisele kantakse märge „KEHTIB KINDLUSTUSETA”;
  2) laevapere liikmele, kelle Eestisse saabumise eesmärk on Eesti sadamas asuval laeval laevapere liikmena töötamise alustamine või töötamise lõpetamine, tööle asumine teisele Eesti sadamas asuvale laevale, välislepingus ettenähtud juhtudel siirdumine laevale teises riigis või kodumaale tagasipöördumine, väljaantavale viisakleebisele kantakse märge „MEREMEES”;
  3) viibimisaja pikendamisel väljaantavale viisakleebisele kantakse märge „PIKENDUS”;
  4) välisriigi diplomaatilises esinduses või konsulaarasutuses või rahvusvahelise organisatsiooni esinduses Eestis diplomaatilisele ametikohale tööle asuvale tavapassi kasutavale isikule väljaantavale viisakleebisele ning sellise isikuga koos reisivale perekonnaliikmele, kelle viisa kantakse muusse reisidokumenti kui diplomaatiline pass, väljaantavale viisakleebisele kantakse märge „DIPLOMAATILINE”;
  5) välisriigi diplomaatilises esinduses või konsulaarasutuses või rahvusvahelise organisatsiooni esinduses Eestis tööle asuva ning teenistuspassi kasutava personali liikmega koos reisivale perekonnaliikmele, kelle viisa kantakse muusse reisidokumenti kui teenistuspass, väljaantavale viisakleebisele kantakse märge „TEENISTUS”;
  6) välismaalaste seaduse § 106 lõike 10 alusel väljaantavale viisakleebisele kantakse märge „HOOAJATÖÖTAJA”.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 17. jaanuaril 2017. aastal.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json