Teksti suurus:

Sotsiaalministri 4. märtsi 2005. a määruse nr 38 „Ravimite hulgiostu õigust omavate isikute nimekiri” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 13.01.2022, 1

Sotsiaalministri 4. märtsi 2005. a määruse nr 38 „Ravimite hulgiostu õigust omavate isikute nimekiri” muutmine

Vastu võetud 11.01.2022 nr 2

Määrus kehtestatakse ravimiseaduse § 28 lõike 1 alusel.

Sotsiaalministri 4. märtsi 2005. a määruses nr 38 „Ravimite hulgiostu õigust omavate isikute nimekiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 17 sõnastatakse järgmiselt:

„17) Pariisi Erihoolduskeskus OÜ;”;

2) paragrahvi 2 punkt 20 sõnastatakse järgmiselt:

„20) SA Lääneranna Hoolekanne;”;

3) paragrahvi 2 punkt 23 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 33 järgmises sõnastuses:

„33) SA Hooldekodu Saaremaa Valss.”.

Tanel Kiik
Tervise- ja tööminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json