Teksti suurus:

Ambla, Järva-Jaani ja Lehtse jahipiirkonna moodustamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.02.2015, 3

Ambla, Järva-Jaani ja Lehtse jahipiirkonna moodustamine1
[RT I, 13.02.2015, 1 - jõust. 16.02.2015]

Vastu võetud 29.05.2007 nr 39
RTL 2007, 47, 833
jõustumine 15.06.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
19.07.2011RT I, 29.07.2011, 101.08.2011
10.02.2015RT I, 13.02.2015, 116.02.2015

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» § 6 lõike 3 alusel.
[RT I, 29.07.2011, 1 - jõust. 01.08.2011]

§ 1.   Ambla jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Ambla jahipiirkonna pindala on 14 160 hektarit.

  (2) Ambla jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Ambla jahipiirkonna piir läheb Aegviidu–Paide maantee ja põlluvahetee ristumiskohast Uuemardi talu juures mööda põlluvaheteed Lambalauda teeni, jätkudes mööda Lambalauda teed Sipelga surnuaia teeni ning mööda Sipelga surnuaia teed Ambla–Käravete maanteeni; sealt mööda Ambla–Käravete maanteed Rakvere–Pärnu maanteeni; teeristist mööda Rakvere–Pärnu maanteed Ambla valla piirini ning mööda Ambla valla piiri Kuru põlluvaheteeni, jätkudes mööda Kuru põlluvaheteed Kuru maanteeni; siis mööda Kuru maanteed Ambla valla piirini ning mööda Ambla valla piiri Kungla põlluvaheteeni; seejärel mööda Kungla põlluvaheteed Ambla–Tamsalu maanteeni, jätkudes mööda Ambla–Tamsalu maanteed Koigi–Tapa maanteeni; teeristist mööda Koigi–Tapa maanteed Pihlaka teeni ning mööda Pihlaka teed Rava metskonna kvartali RA187 loodesihini; sealt mööda Rava metskonna kvartali RA187 loode- ja kvartali RA188 loode- ja põhjasihti ning kvartali RA189 kirdesihti Ambla–Tamsalu maanteeni; siis mööda Ambla–Tamsalu maanteed Rava metskonna kvartali RA193 idasihini ning mööda Rava metskonna kvartalite RA193 ja RA195 idasihti Einmani sihini, jätkudes mööda Einmani sihti Metsavahi sihini ning mööda Metsavahi sihti Kosletski teeni; edasi mööda Kosletski teed Liivaku–Vajangu teeni; siitpeale mööda Liivaku–Vajangu teed Võhmuta Ambla maanteeni; teeristist mööda Võhmuta–Ambla maanteed Roosna–Aravete maanteeni ning mööda Roosna–Aravete maanteed Rava teeni; teeristist mööda Rava teed Järva-Jaani–Aravete maanteeni; siit mööda Järva-Jaani–Aravete maanteed Albu–Aravete maanteeni, jätkudes mööda Albu–Aravete maanteed Käravete–Sääsküla teeni ning mööda Käravete–Sääsküla teed Sääsküla ojani; edasi mööda Sääsküla oja Annistemõisa kraavini, jätkudes mööda Annistemõisa kraavi Annistemõisa sihini ning mööda Annistemõisa sihti kõrgepingeliini trassini; seejärel mööda kõrgepingeliini trassi Ristkase teeni ning mööda Ristkase teed Ambla valla piirini; jätkudes mööda Ambla valla piiri Aegviidu–Paide maanteeni ning mööda Aegviidu–Paide maanteed põlluvaheteeni Uuemardi talu juures.

§ 2.   Järva-Jaani jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Järva-Jaani jahipiirkonna pindala on 13 290 hektarit.

  (2) Järva-Jaani jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Järva-Jaani jahipiirkonna piir läheb Järva-Jaani–Seidla maantee ja Orgmetsa tee ristumiskohast mööda Orgmetsa teed Aravete–Järva-Jaani maanteeni, jätkudes mööda Aravete–Järva-Jaani maanteed Rava teeni; teeristist mööda Rava teed Aravete–Roosna maanteeni ning siis mööda Aravete–Roosna maanteed Ambla–Võhmuta maanteeni; seejärel mööda Ambla–Võhmuta maanteed Järva-Jaani–Tamsalu maanteeni ning mööda Järva-Jaani–Tamsalu maanteed Võhmuta–Karinu maanteeni; edasi mööda Võhmuta–Karinu maanteed Karinu–Ebavere maanteeni, jätkudes mööda Karinu–Ebavere maanteed Altrahva teeni ning mööda Altrahva teed Rava metskonna kvartali HU001 põhjasihini; siitpeale mööda kvartalite HU001 ja HU002 põhjasihti kvartali HU002 idasihini; siis mööda kvartali HU002 idasihti Vaoäärse kinnistu läänepiirini ning mööda Vaoäärse kinnistu läänepiiri Metsaääre kinnistu läänepiirini; sealt mööda Metsaääre kinnistu läänepiiri Karjalaski kinnistu läänepiirini, jätkudes mööda Karjalaski kinnistu läänepiiri Järva-Jaani valla piirini; edasi mööda Järva-Jaani valla piiri Järva-Jaani–Peetri maanteeni; sealt mööda Järva-Jaani–Peetri maanteed Pikamäe talu teeni; teeristist mööda Pikamäe talu teed Rava metskonna kvartali PD151 idasihini, jätkudes mööda kvartalite PD151 ida-, PD150 ja PD143 põhjasihti Järva-Jaani–Kodasema maanteeni ning mööda Järva-Jaani–Kodasema maanteed Reinu Nurga talu teeni; teeristist mööda Reinu Nurga talu teed Järva-Jaani valla piirini ning mööda Järva-Jaani valla piiri kruusakarjääri teeni; seejärel mööda kruusakarjääri teed Järva-Jaani–Seidla maanteeni, jätkudes mööda Järva-Jaani–Seidla maanteed Orgmetsa teeni.

§ 3.   Koeru jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus
[Kehtetu - RT I, 13.02.2015, 1 - jõust. 16.02.2015]

§ 4.   Lehtse jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Lehtse jahipiirkonna pindala on 11 140 hektarit.

  (2) Lehtse jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Lehtse jahipiirkonna piir läheb Patika–Rägavere tee ja Mustjõe ristumiskohast mööda Mustjõge Soodla jõeni, jätkudes mööda Soodla jõge Polügooni sihini ning mööda Polügooni sihti Olevi peakraavini; sealt mööda Olevi peakraavi Muraka kinnistu põhjapiirini, jätkudes mööda Muraka kinnistu põhjapiiri Kaasiko kinnistu põhjapiirini ning mööda Kaasiko kinnistu põhjapiiri Tõõrakõrve kraavini; seejärel mööda Tõõrakõrve kraavi Tapa–Jäneda maanteeni, jätkudes mööda Tapa–Jäneda maanteed Tallinna–Narva raudteeni ning mööda Tallinna–Narva raudteed Tapa–Tartu raudteeni; siis mööda Tapa–Tartu raudteed Pärnu–Rakvere maanteeni; edasi mööda Pärnu–Rakvere maanteed Tapa–Koigi maanteeni; teeristist mööda Tapa–Koigi maanteed Kalevi teeni ning mööda Kalevi teed Tapa linnaku kinnistu idapiirini; siitpeale mööda Tapa linnaku kinnistu ida- ja lõunapiiri Loobu metskonna kvartali SM213 läänesihini, jätkudes mööda Loobu metskonna kvartali SM213 läänesihti Rava metskonna kvartali RA162 kirdesihini ning mööda kvartalite RA162 ja RA163 kirdesihti kvartali RA163 idasihini; seejärel mööda kvartalite RA163, RA166 ja RA168 idasihti kvartali RA168 lõunasihini; sealt mööda Rava metskonna kvartalite RA168 ja RA167 lõunasihti karjääri teeni ning mööda karjääri teed Tapa–Koigi maanteeni; teeristist mööda Tapa–Koigi maanteed Tamsalu–Ambla maanteeni ning mööda Tamsalu–Ambla maanteed põlluvaheteeni Kungla talu juures, jätkudes mööda põlluvaheteed Tapa ja Ambla valla vahelise piirini; siitpeale mööda Tapa ja Ambla valla vahelist piiri Kuru maanteeni ning mööda Kuru maanteed põlluvaheteeni, jätkudes mööda põlluvaheteed Tapa ja Ambla valla vahelise piirini; edasi mööda Tapa ja Ambla valla vahelist piiri Pärnu–Rakvere maanteeni; sealt mööda Pärnu–Rakvere maanteed Ambla–Käravete maanteeni; teeristist mööda Ambla–Käravete maanteed Sipelga teeristini ning mööda Sipelga surnuaia teed Käravete–Lehtse maanteeni, ületades maantee ning jätkudes mööda Lambalauda teed kõrgepingeliini trassini; siitpeale mööda kõrgepingeliini trassi Rava metskonna kvartali RA152 idasihini, jätkudes mööda Rava metskonna kvartalite RA152 ja RA151 idasihti kvartali RA151 kirdenurka Laudika teeni; sealt mööda Laudika teed Rägavereni ning Rägaverest mööda Rägavere–Patika teed Mustjõe jõeni.

§ 5.   Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja
[Kehtetu - RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 6.   Rakendussäte

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]


1 Ambla, Järva-Jaani ja Koeru jahipiirkond on moodustatud keskkonnaministri 30. juuli 2002. a määrusega nr 48 «Järva maakonna rendijahipiirkondade moodustamine» moodustatud Ambla, Järva-Jaani ja Koeru rendijahipiirkonna baasil ning Lehtse jahipiirkond on moodustatud keskkonnaministri 31. mai 2006. a määrusega nr 36 «Anna, Jäneda, Kõrvemaa, Lehtse ja Väätsa jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine» moodustatud Lehtse jahipiirkonna baasil.

/otsingu_soovitused.json