Teksti suurus:

Justiitsministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 97 „Välisriikide ametiisikute loetelu, kelle tõestatud volikiri on võrdne Eesti notari tõestatud volikirjaga” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.02.2018
Avaldamismärge:RT I, 13.02.2018, 7

Justiitsministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 97 „Välisriikide ametiisikute loetelu, kelle tõestatud volikiri on võrdne Eesti notari tõestatud volikirjaga” muutmine

Vastu võetud 26.01.2018 nr 4

Määrus kehtestatakse tõestamisseaduse § 57 lõike 1 alusel.

Justiitsministri 14. detsembri 2001. a määruses nr 97 „Välisriikide ametiisikute loetelu, kelle tõestatud volikiri on võrdne Eesti notari tõestatud volikirjaga” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas, paragrahvi 1 pealkirjas ja sissejuhatavas lauseosas, paragrahvi 2 pealkirjas ja sissejuhatavas lauseosas ning paragrahvi 4 pealkirjas asendatakse sõnad „kelle tõestatud volikiri” sõnadega „kelle kinnitatud või tõestatud volikiri”;

2) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Albaania;”;

3) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) Armeenia;”;

4) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) Bosnia ja Hertsegoviina;”;

5) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktiga 201 järgmises sõnastuses:

„201) Makedoonia;”;

6) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 211 loetakse punktiks 212 ja lõiget täiendatakse punktiga 211 järgmises sõnastuses:

„211) Maroko;”;

7) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktidega 231 ja 232 järgmises sõnastuses:

„231) Mongoolia;
232) Montenegro;”;

8) paragrahvi 1 lõikes 2 asendatakse sõna „tõestab” sõnadega „kinnitab või tõestab”;

9) paragrahvis 3 asendatakse sõna „tõestatud” sõnadega „kinnitatud või tõestatud”:

10) paragrahvi 4 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Lisaks paragrahvides 1 ja 2 nimetatud notarite poolt kinnitatud või tõestatud volikirjadele loetakse Eesti notari poolt tõestatud volikirjaga võrdseks nende riikide ametiisikute ja asutuste kinnitatud või tõestatud volikirjad, mille on apostilliga kinnitanud välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooni kohaselt apostilliga kinnitamise õigust omav asutus või ametiisik või mille on legaliseerinud nii vastava riigi legaliseerimispädevust omav asutus või ametiisik kui ka Eesti Vabariigi Välisministeerium:”.

Urmas Reinsalu
Minister

Tõnis Saar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json