Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 7. mai 2019. a määruse nr 25 „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2020
Avaldamismärge:RT I, 13.02.2020, 2

Riigihalduse ministri 7. mai 2019. a määruse nr 25 „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede” muutmine

Vastu võetud 07.02.2020 nr 4

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 ja hasartmängumaksu seaduse § 7 lõike 31 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Riigihalduse ministri 7. mai 2019. a määruses nr 25 „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõike 5 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) majandusaasta aruanne, mille esitamise tähtpäev on saabunud, on äriregistrile esitatud;”;

2) määrust täiendatakse §-ga 27 järgmises sõnastuses:

§ 27. Rakendussätted

Määruse § 15 lõike 5 punkti 2 2020. aasta 1. märtsil jõustunud redaktsiooni rakendatakse pärast 2020. aasta 1. jaanuari välja kuulutatud taotlusvoorudele.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2020. aasta 1. märtsil.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json