Teksti suurus:

Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a määruse nr 38 „Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi säilimise kontrollimise nõuded” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 13.02.2020, 7

Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a määruse nr 38 „Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi säilimise kontrollimise nõuded” muutmine

Vastu võetud 10.02.2020 nr 8

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 17 lõike 9, § 27 lõike 7, § 28 lõigete 6 ja 7 ning § 29 lõike 4 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a määruse nr 38 „Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi säilimise kontrollimise nõuded” normitehnilist märkust täiendatakse läbivalt pärast tekstiosa „2019/114/EL (ELT L 23, 25.01.2019, lk 35–40)” tekstiosaga „, 2019/1985/EL (ELT L 308, 29.11.2019, lk 86–92)”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. juunil 2020. a.

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

/otsingu_soovitused.json